10 let: 16500 účastnic akcí Business & Professional Women CR

Sdílíme zkušenosti a znalosti, podporujeme vzdělávání a rozvoj, propojujeme ženské i mužské pohledy a názory.

Za 10 let zorganizovala veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR:

●    10 konferencí Equal Pay Day, 
●    93 mentoringových akcí, 
●    588 dalších setkání
●    udělila 1847 stipendií
●    21 mezinárodních projektů pro podporu kariéry a podnikání žen

10. ledna 2020 je to přesně 10 let od založení neziskové společnosti Business & Professional Women CR (BPWCR). Obě zakladatelky věří, že když se ženy spojí, dokáží neuvěřitelné věci. Posledních 10 let se organizace věnuje projektům na podporu finanční nezávislosti žen, včetně vzdělávání, mentoringu a budování povědomí veřejnosti o rozdílu v platech mužů a žen. “A to se povedlo skvěle. I když je téma bráno z části jako kontroverzní, je povědomí o samotném problému vcelku uspokojivé. Ale nepolevujeme. Rády bychom značnou měrou přispěly k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN, bodu Rovnost mužů a žen,” říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR. 

Podle Lenky Šťastné, je klíčové, aby se na veřejné diskusi o pracovním a platovém postavení žen, kterou BPWCR před deseti lety otevřela, podíleli také muži: “Rovnost platů je důležitá, ale důležité také je, jak jsou zaměstnavatelé schopni přizpůsobit firemní kulturu potřebám žen, vytvořit jim podmínky pro práci ve vedoucích pozicích. Získají tím nesmírně loajální zaměstnance.”

BPWCR podporuje kariéru  a podnikání žen, jejich sebevědomí, pomáhá jim hledat optimální řešení jak sladit různé role, kterými ženy v životě procházejí. K osobnímu i pracovnímu rozvoji přispěla organizace také tím, že přinesla unikátní metodiku tzv. speed mentoringu. 
Sdílení zkušeností a inspirací si mohou díky projektu Future Leaders vyzkoušet  také “malé ženy” ve věku 7-13 let. Cílem projektu je odbourávat stereotypy, které dívkám brání v rozvoji. 
BPWCR je organizací, která spojuje, protože vnímá, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá. Také proto jsou muži zváni na řadu akcí jako spíkři i hosté, včetně konference Equal Pay Day. 11.ročník  se uskuteční 27.-28. března 2020. Jejím podtitulem je Role ženy v zodpovědném byznysu. 

O BPWCR: Business & Professional Women CR  je veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí v 95 zemích světa a navazuje také na odkaz jedné z prvních českých členek Františky Plamínkové. Spolek podporuje rozvoj přátelství, vzájemnou podporu a spolupráci mezi ženami celého světa. Tuto organizaci založila v roce 2010  Lenka Šťastná  s vizí, že když se ženy propojí, dokážou neuvěřitelné věci.