4. dobročinný ples yourchance 20.2.2018 na Žofíně

20.2.2018 se v malém sále na Žofíně konal 4. dobročinný ples yourchance. Záštitu nad večerem převzal starosta Prahy 1, Ing. Oldřich Lomecký. Hostitelkami plesu byly už tradičně zakladatelky společnosti Jana Merunková a Gabriela Křivánková.   

Ples jménem starosty zahájila Renata Sabongui.  Večerem hosty provázel moderátor a patron projektu Finanční gramotnost do škol Ondřej Kepka. K tanci hrál Originální plesový orchestr Petra Kroutila. Nechybělo ani vystoupení patronky yourchance, sopranistky Markéty Fassati, která zpívala skladby ze svého nového CD Emozzioni. Vedle skladby Tenkrát na západě ve filmovém provedení zazněla také Rusalka v úpravě pro čtyři harfy a soprán. Přítomní vřelým potleskem ocenili Markéty duet z Fantoma opery, který zpívala s Marianem Vojtkem. Nechyběla ani ukázka profesionálně provedených standardních tanců v podání Jiřího Svobody a Petry Kopecké. Večer zpestřila také módní přehlídka Salonu Marylin, který pro tuto příležitost oblékl jak známou sopranistku, tak hostitelky večera a manažerky jednotlivých projektů. Mezi hosty plesu byli zástupci bankovních domů, podnikatelé a také umělci. Vzácnou návštěvou byl fotograf Jadran Šetlík.  

Součástí programu bylo i představení nového generálního partnera yourchance, společnosti CTP. Ředitel marketingu, Júliu Hájek, proto předal do rukou zakladatelek plaketu dokládající právě navázanou spolupráci. 

Srdečné díky patřily stávajícím partnerům a podporovatelům činnosti yourchance – Nadaci DRFG, manželům Winklerovým, Nadaci KB Jistota a firemním dárcům, kterými jsou společnosti Mercedes – Benz Praha, Broker Trust a W.A.G. payment. Moderátor ocenil spolupráci s Českým rozhlasem např. na seriálu 9 mýtů o financích, zapojení yourchance jako jednoho z národních organizátorů Global Money Week.  

Gabriela Křivánková v závěru programu vyhlásila zahájení 5. nominačního období pro budoucí nositele ocenění Bílá vrána 2018. Smyslem udílení této ceny je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, které cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v zapojení na trh práce.