82 rodin s dětmi z Prahy 4 zažádalo o finanční pomoc nadaci DOBRÝ ANDĚL

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, kde rodič nebo dítě má onkologické onemocnění či jinou závažnou nemoc. V případě vážné diagnózy se rodině změní život ze dne na den. Velmi často jeden z rodičů opouští zaměstnání, aby mohl pečovat o nemocné dítě. Zatímco příjem rodiny klesne, objevují se nové výdaje spojené s léčbou.  Často jsou nutné přestavby bydlení, pravidelné rehabilitace, speciální strava, dezinfekční přípravky, pohonné hmoty na pravidelnou dopravu do nemocnice či zajištění péče o zdravého sourozence. Díky pravidelné finanční podpoře zvládne rodina těžké období snadněji.  

Dobří andělé pomáhají také rodině paní Karolíny z Prahy 4. S manželem společně vychovávají Tadeáška (5) a Eliáška (1). Krátce po narození lékaři Tadeáškovi diagnostikovali cystickou fibrózu. Velmi vážné a i přes pokroky medicíny v posledních letech nevyléčitelné onemocnění, které ovlivňuje celý organismus. Nejvýznamnějším projevem cystické fibrózy jsou bezesporu časté infekce dýchacích cest. Léčba probíhá preventivně. Několikrát denně provádí Tadeášek s maminkou inhalace s následnou rehabilitací. Důležité jsou vitamíny a léky, které kompenzují špatnou funkci střev. Nepřítelem pro malého pacienta je stojatá voda, rodina proto pravidelně denně dezinfikuje domácí odpady. Dobří andělé rodině pomáhají od srpna 2013, pravidelně každý měsíc. „Z příspěvků hradíme dezinfekční přípravky, vitamíny, léky či rehabilitační pomůcky. Děkujeme Dobrým andělům, kteří mají snahu pomoci nejen nám, ale všem rodinám, které se potýkají s vážnou nemocí,“ vzkazuje paní Karolína.

Za 5 let pomohli dárci prostřednictvím nadace více než 3 600 rodinám v tíživé situaci. Příspěvky dárců nadace DOBRÝ ANDĚL rozděluje vždy do posledního haléře, protože provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů jeho zakladatelů a dalších filantropů. Na otázku, kolik Dobrých andělů žije na Praze 4, odpovídá Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL: „Podívejte se na naší mapu Dobrých andělů na www.dobryandel.cz/mapa. Zobrazuje anonymně počet dárců, kteří na svém profilu uvedli své PSČ. Na Praze 4 jich najdete více než 1 400.“ Chcete se také stát Dobrým andělem? Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.