Česká republika má první evropsky certifikované pracovníky pro práci s motorovou pilou

V Lesním závodě Konopiště se ve dnech 21. - 23. listopadu konaly certifikační zkoušky práce s motorovou pilou. Byly to první zkoušky ECC (Certifikát pro práci s motorovou pilou) od dubna 2018, kdy se pracoviště státního podniku Lesy ČR, Lesní závod Konopiště stalo plnohodnotně akreditovaným k vydávání těchto evropských certifikátů. V oblasti vzdělávání při tom exkluzivně spolupracuje se společností Andreas STIHL, která dlouhodobě akcentuje zásadní význam dodržování bezpečnosti práce, a tedy i osvojení bezpečných technik při kácení stromů. Pro vykonání certifikačních zkoušek dodala společnost Andreas STIHL také potřebnou profesionální techniku.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na úspěšném zavedení evropských certifikačních zkoušek v České republice. Spolupráce STIHL s Lesy ČR při certifikacích tak naplňuje dlouhodobý důraz naší společnosti na bezpečnost při práci s motorovými pilami i všemi dalšími přístroji. Bezpečnost všech našich zákazníků v čele s profesionály je pro nás na prvním místě, a proto jsme velmi rádi využili příležitosti poskytnout pro takto významnou profesní certifikaci jako je ECC i naši techniku,“ říká Jiří Rumplík, jednatel společnosti Andreas STIHL.

Certifikát po teoretických i praktických zkouškách obdrželi všichni čtyři uchazeči, a to v rozmezí modulů M2-M3. Zkoušky se skládaly z písemného testu a praktické části přímo v lese, při které museli všichni zkoušení prokázat osvojení bezpečných technik kácení stromů o průměru do 30 cm, do 50 cm či v odvětvování. 

„V listopadu těžaři absolvovali třídenní školení podle standardů evropských norem na České lesnické akademii Trutnov, která je mezinárodně uznaným školicím centrem. Na Konopišti teď složili zkoušku z teorie i praxe,“ uvedl Josef Svoboda, jeden ze zkušebních komisařů podniku Lesy ČR.

O evropském certifikátu pro práci s motorovou pilou (ECC)

Evropský Certifikát pro práci s motorovou pilou (ECC) se skládá ze 4 modulů, tj. stupňů obtížnosti:

M 1 – práce s motorovou pilou, údržba motorové pily a techniky řezu.
M 2 – základy zpracování slabého dříví.
M 3 – pokročilé techniky těžby stromů (slabé i silné dříví).
M 4 – technika zpracování kalamitního dříví.

Systém vzdělávání je garantován evropskou autoritou s názvem EFESC European Forestry and Environmental Skills Council se sídlem v Bruselu a Národní agenturou SRN, kterou reprezentuje nejsilnější organizace dohlížející na bezpečnost a kvalitu práce v lesnictví v Německu KWF – Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik. 

Cíle tohoto vzdělání jsou:

Zvýšení kvalifikace dělníků pro práci s motorovou pilou podle jednotných evropských standardů odpovídajících nejnovějším poznatkům v technice i pracovní medicíně.

Zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s motorovou pilou.

Zvýšení atraktivity těžebních prací v lese a vyšší motivovanost dělnických profesí.

Pod hlavičkou EFESC jsou sdruženy lesnické vzdělávací organizace, organizace zodpovědné za bezpečnost práce, odbory, lesnické organizace, zaměstnavatelé v lesním hospodářství, výrobci lesnické techniky, a to ze 14 evropských zemí.