Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Církevní mateřská škola Studánka

14. 06 2010 | Církevní MŠ Studánka vznikla v roce 1991 z iniciativy několika rodin z římskokatolické farnosti na Lhotce. Rodiče tehdy hledali alternativu k tradiční předškolní pedagogice. Přáli si školku, která by kladla důraz na rozvoj celé osobnosti dítěte, opírala se o křesťanské hodnoty a byla maximálně otevřená rodině. Založili proto občanské sdružení, které mělo napomoci vzniku školky.

Církevní MŠ Studánka vznikla v roce 1991 z iniciativy několika rodin z římskokatolické farnosti na Lhotce. Rodiče tehdy hledali alternativu k tradiční předškolní pedagogice. Přáli si školku, která by kladla důraz na rozvoj celé osobnosti dítěte, opírala se o křesťanské hodnoty a byla maximálně otevřená rodině. Založili proto občanské sdružení, které mělo napomoci vzniku školky. Pro tu se nakonec našel vhodný objekt bývalých jeslí v Praze-Kamýku. Zřizovatelem školky se stalo Arcibiskupství pražské. Právní forma školky je Školská právnická osoba.

CMŠ Studánka je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i rodinám bez vyznání. Jde o malou školku rodinného typu, kterou navštěvuje okolo 30 dětí. O zápis do školky je každým rokem velký zájem, který zpravidla převyšuje možnosti umístění. O děti pečují 3 učitelky na 2,75 úvazku. Školka je otevřena od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin. Po telefonické domluvě se lze kdykoli přijít do školky podívat.

Rodinný charakter školky umožňuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Školka se nebrání přijímat ani děti s lehčími formami postižení a poruchami učení. Chodí do ní řada dětí, které měly v jiných školkách obtíže se zařazením do kolektivu. V minulosti bylo integrováno i několik dětí jiné národnosti.

Výchova a vzdělávání v CMŠ Studánka má tyto opěrné body:

- křesťanské etické hodnoty
- školka má vlastní vzdělávací program s názvem "Pramínky"
- ekologická výchova

Křesťanský základ školky se projevuje v hodnotách, které se dětem snažíme zprostředkovávat – spolupráce, schopnost odpustit či úcta k druhému člověku. Paní učitelky ke každému dítěti přistupují jako k jedinečnému originálu, který má své individuální schopnosti a potřeby.

Tyto principy jsou v souladu i s alternativním vzdělávacím programem Začít spolu, ke kterému se školka přihlásila v roce 1993. Tento program se snaží vychovávat samostatně myslící jedince chovající se odpovědně k sobě i ke svému okolí.

V posledních letech se stále větší důraz klade na ekologickou výchovu. Ta se prolíná tematickým plánem celého roku. Již třetím rokem se daří získat na tuto činnost grant od hlavního města Prahy.

CMŠ Studánka od počátku usiluje o maximální otevřenost svému okolí. Snaží se naplňovat představu, že školka se může stát centrem kulturního a společenského života a vytvářet příležitosti k setkávání lidí. Tato vize je jedním z hlavních důvodů existence Občanského sdružení Studánka. To každoročně pořádá několik akcí, které mají přinést užitek nejen školce, ale i rodinám z širokého okolí.

Školka hospodaří s velice skromnými prostředky a každý dar, i od jednotlivců, pro ni proto znamená velikou pomoc.

http://www.cms-studanka.cz/

 

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO