Další stravování pro seniory

Již patnácté stravovací místo v rámci školních jídelen začne pro seniory z Prahy 4 fungovat od 1. února letošního roku v Základní škole Filosofská. Nabídka pestrého a kvalitního stravování prostřednictvím školních jídelen tak v podstatě pokryje celé území městské části Praha 4.

Školy jsou zpravidla v rozumné docházkové vzdálenosti od místa bydliště seniorů, případně i pro ně pohodlně dostupné městskou hromadnou dopravou. „Ceny obědů se v jednotlivých školách pohybují od 55 do 65 korun, naším cílem je samozřejmě udržet tuto částku co nejnižší, což se nám prozatím daří,“ uvádí zástupkyně starosty Ivana Staňková. Šestnáctým místem pro stravování našich seniorů bude od září 2012 jídelna v Základní škole Sdružení. Jejich výčet se tím uzavře, neboť zbylé čtyři školy, které městská část Praha 4 zřizuje, tuto možnost nenabízí zejména z  kapacitních důvodů.
Ivana Staňková informaci doplňuje: „Kromě školních jídelen mohou senioři ze „čtyřky“ využít možnosti stravování také prostřednictvím jídelen pečovatelské služby, tři jsou umístěny přímo v domech s pečovatelskou službou. Mnoho seniorů využívá také nabídku ústavu sociálních služeb na rozvoz obědů do místa jejich bydliště. Za první pololetí roku 2011 jsme takto rozvezli přes 57 tisíc obědů.“

www.praha4.cz