Demonstrace rodičů před radnicí

9. května 2011 proběhla před radnicí Prahy 4 demonstrace rodičů, jejichž děti jsou žáky ZŠ Sdružení. Celou akci svolal a osobně řídil Petr Štěpánek, zastupitel za Stranu zelených na Praze 4.

Vedení MČ Praha 4 upozorňuje na skutečnost, že rodiče protestují proti něčemu, o čem rada MČ Praha 4 dosud ani nejednala. Rodiče bohužel vycházeli z naprosto zkreslených informací, které jim poskytl pan Štěpánek. Mj. rodičům tvrdil, že radnice je rozhodnuta ZŠ Sdružení zrušit. Jmenovaný podobně matoucí informace poskytl rovněž médiím.
Radnice je však především pobouřena nepřehlédnutelným mravním prohřeškem, který celou demonstraci od začátku do konce provázel. Po celou dobu, během níž tato akce probíhala (přes tři hodiny!), značnou část zúčastněných tvořily děti. Přišly snad vyjádřit svůj názor? Mnohem spíše se děti staly prostředkem citového vydírání. „Petr Štěpánek použil děti jako živé štíty za situace, kdy nemohl ručit za jejich bezpečnost,“ komentoval aranžmá protestu místostarosta Jiří Bodenlos (ČSSD).
Radnice MČ Praha 4 ani městská policie nebyly informovány o akci, při níž „demonstrující“ děti pobíhaly v bezprostřední blízkosti frekventované Táborské ulice, jejímž středem vede tramvajová trať. „V avízu, v němž Petr Štěpánek vyzýval k účasti na demonstraci, jsem se pozdě odpoledne s naprostým překvapením dočetla, že rodiče přišli jednat se mnou. Nebyla jsem ale o ničem takovém informována, nikdo mě s žádostí o schůzku na tento den neoslovil,“ dodává místostarostka MČ Praha 4 Ivana Staňková (ODS).
Vedení MČ Praha 4 je připraveno nést odpovědnost za svou práci a skládat účty občanům. Iniciativu Petra Štěpánka však považuje za samoúčelnou ukázku osobních ambicí člověka, který si neuvědomil dosah svých činů a jenž pro své zviditelnění neváhá využít dětí. Stejně tak bez váhání použije lživých argumentů, ať už informuje rodiče či média.

www.praha4.cz