Dne 5. června končí došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů

Terénní práce spojené se Sčítáním lidí, domů a bytů 2011 v současné době končí. Poslední etapou je tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.

Při této akci vybraní sčítací komisaři navštívili ty domácnosti, které prokazatelně sčítací formuláře převzaly, ale dosud je žádným způsobem vyplněné neodevzdaly. ČSÚ dal touto akcí domácnostem ještě jednu možnost, jak splnit svou povinnost a formuláře odevzdat. Došetřování probíhalo ve dnech 19. až 30. května, internetový server, na němž je možné sčítací formuláře vyplnit a odeslat elektronicky, je v provozu ještě do 5. června 2011.  

www.praha4.cz