Do Hodkoviček přijede mobilní kancelář plynáren

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s. a městskou částí Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu "mobilní obchodní kanceláře".   

Jejím prostřednictvím si zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti před Základní školou Jitřní č. 185 v Hodkovičkách v těchto termínech:

30. 10. 2011 - 9 - 15
22. 11. 2011 - 9 - 13
15. 12. 2011 - 11 - 17
 
Mobilní kancelář poskytuje následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury...
 
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy, bližší informace získáte na na telefonech: 267 175 174 a 267 175 202 nebo na www.ppas.cz .