Genderově vyvážený management firem může být realita. Mars napoví, jak na to!

Firmy by měly usilovat o to, aby v jejich vedení měli rovnoměrné zastoupení ženy i muži. Jen tak budou totiž moci plně využít potenciál, který jednotliví členové vedení do firem přináší. Tohle všechno se poměrně snadno řekne, nicméně praxe vypadá jinak. Potvrzují to i výsledky studie #HereToBeHeard, kterou mezi ženami z 88 zemí světa realizovala společnosti Mars. Celkem se jí zúčastnilo více jak 10 300 žen.

Právě společnost Mars je jednou ze společností, které téma diverzity a rovných příležitostí pro ženy i muže berou velmi vážně. "Studie #HereToBeHeard jasně ukazuje, že stále existují překážky, které ženám brání plně využít svůj potenciál. Společnost Mars ve střední Evropě aktivně přistupuje k poskytování rovných kariérních příležitostí mužům i ženám. Jsme hrdí na to, že 4 z 9 členů vedoucího týmu ve střední Evropě jsou ženy, což je výsledkem dlouhodobého vytváření vhodného pracovního prostředí, kde se může dařit všem bez ohledu na pohlaví," říká Zuzana Lošáková, ředitelka pro korporátní záležitosti společnosti Mars ve střední Evropě.

Jaké tipy má Mars pro firmy, které by se chtěly inspirovat a mít genderově vyvážené vedení?

• Definujte časově ohraničené a měřitelné cíle, představte všem jaké jsou plány v této oblasti, zaměřte se na genderově vyvážené nástupnictví na všech úrovních vedení. 
• Přezkoumejte, jak probíhá nábor a povyšování jednotlivých zaměstnanců – proveďte změny, které povedou k odstranění diskriminace na základě pohlaví při těchto procesech.
• Zajistěte genderově vyvážené panelové diskuse i náborové týmy – Mars v souvislosti s tím reviduje své školící programy pro muže a ženy ve vedoucích pozicích s důrazem na inkluzi a různorodost.
• Vytvořte sponzorské, mentorské a tréninkové programy, které podpoří ženy z různorodého zázemí a komunit, a zhodnotit jejich dopad – vlajkový kurz společnosti Mars Women Leading Purposefully vytvořený Harvard University úspěšně absolvovalo již více než 200 žen. To Mars motivuje k dalšímu rozšiřování tohoto programu a zároveň i k vytváření programů nových.

Důkazem toho, že pro Mars je rovné odměňování důležitým tématem, je i jeho dlouhodobá podpora pracovně-zážitkové akce Equal Pay Day. I letos se na ní představí hned několik osobností z Marsu. Chybět nebude například Daria Maslovskaya, People&Organization Director at Mars Central Europe,  Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director for Central Europe ve společnosti Mars, která je jednou z ambasadorek 13. ročníku Equal Pay Day, nebo Sophie Gaspard, Supply Chain Director ve společnosti Mars. Obě se představí v rolích mentorek a těšit se můžete také na vystoupení konference. 

Letošní 13. ročník Equal Pay Day můžete navštívit ve dnech 8. a 9. dubna v Clarion Congress Hotel Prague a 10. dubna se zapojit do online mentoringu odkudkoliv. 

Více informací o programu a vstupenkách naleznete ZDE