Hlasujte pro nejlepší provozovnu

Až do 17. června můžete hlasovat ve 2. ročníku soutěže o nejlepší provozovnu, kterou vyhlásila městská část pod záštitou starosty Prahy 4 Pavla Horálka.

Zapojte se do soutěže a nominujte své oblíbené fyzické nebo právnické osoby s živnostenským oprávněním, které mají provozovnu na území městské části Praha 4, nebo kde se provozuje výrobní či obchodní činnost.

Hlasovat v anketě můžete prostřednictvím e-mailu, a to zasláním anketního lístku (www.praha4.cz) na e-mailovou adresu: provozovnapraha4@praha4.cz. Dalšími možnostmi, jak hlasovat, je buď odeslat nominační lístek (v tištěné podobě vyšel také v měsíčníku Tučňák) na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor živnostenský, Táborská 350, 140 45 Praha 4 nebo jej odevzdat v informačních kancelářích.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v září 2011, výherci budou předem osloveni. Veřejnost bude s výsledky seznámena v říjnovém vydání měsíčníku Tučňák a na našich internetových stránkách www.praha4.cz.