Hodkovičky navštíví mobilní kancelář plynáren

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s. a městskou částí Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu službu tzv. mobilní obchodní kanceláře. 

Jejím prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti před Základní školou Jitřní č. 185 v Hodkovičkách v termínech: 13. července, 10. srpna, 7. září, 10. října, 9. listopadu a 7. prosince 2012, vždy od 8 do 12 hodin.

Mobilní kancelář poskytuje především následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury...
 
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy, bližší informace získáte na telefonech: 267 175 174 a 267 175 202 nebo na www.ppas.cz .