Internátní mateřská škola působí v Praze 4 již šedesát let

Zanedlouho uběhne šedesát let od otevření mateřské školy v ulici Na Lánech, která je dnes integrální součástí Mateřské školy V Zápolí.

 

Od svého vzniku má úlohu jedinečnou - slouží jako internátní mateřská škola. Obdobné instituce jsou v Praze pouze tři: v Praze 2, 10 a v Praze 4. Vedle třídy s internátním provozem má školka i třídy běžné, pracující v klasickém režimu mateřské školy. 
Zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková (ODS) objasňuje smysl existence internátní mateřské školy: „Využívají ji pro své děti matky-samoživitelky nebo maminky, které musí pracovat v zaměstnání s nočními službami. Měsíční průměr noční docházky činí tři až čtyři děti. Celá instituce je pro nás ztrátová, maminky platí minimální měsíční poplatky. Považujeme však za svou povinnost takovéto zařízení občanům nabídnout, protože někteří lidé kolem nás jsou zkrátka v těžké situaci…“ 
 
Provoz celé Mateřské školy V Zápolí stojí zřizovatele, městskou část Praha 4, ročně přes 2,5 milionu korun. Ivana Staňková, zodpovědná za oblast školství, dodává: „Před několika lety, po sloučení školek, nechala radnice Prahy 4 školu i zahradu rekonstruovat. U téhle školky záleží na hezkém prostředí ještě o něco víc.“  Děti z internátní školky pocházejí většinou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na konci října 2011 je do ní přihlášeno 16 dětí, z toho 12 dětí matek-samoživitelek.