Jablonec uzavírá další dohody na úklid

Jablonečtí radní schválili další zapojení ukrajinských uprchlíků do zimního úklidu města. Nové dohody by měly být uzavřené od ledna do konce dubna 2023 s maximálním rozsahem 300 hodin na zaměstnance, přičemž denně bude pracovat nejvíce 20 osob. Náklady města jsou 600 tis. Kč.

„Vzhledem k předešlé dobré spolupráci s ukrajinskou komunitou se město Jablonec rozhodlo v projektu úklidu pokračovat i od ledna příštího roku. Smlouvy budou znít na 300 hodin za celé období, na čtyři hodiny denně, přičemž odměna je stanovená ve výši sto korun za hodinu,“ vysvětluje tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček a pokračuje: „Nové dohody od ledna do konec dubna 2023 chceme navrhnout těm uprchlíkům, kteří si nemohou z objektivních či osobních důvodů zajistit jinou práci. Většinou se jedná o ženy, které se starají o své děti a často i o děti svých příbuzných. Proto je pro ně práce na plný úvazek nemyslitelná.“

Práce v zimním úklidu je nepravidelná, maximální denní penzum jsou však čtyři hodiny denně, odměna činí 100 Kč/hod. a maximální rozsah práce do konce dubna 2023 je 300 hodin na jednoho zaměstnance, přičemž denně bude pracovat nejvíce 20 osob. Náklady jsou vypočtené ve výši 600 tis. Kč.

Několik opatření zavedených od července mělo jediný cíl, a to zlepšit úklid města. Jablonec uklízí pracovníci veřejně prospěšných služeb a dobrovolníci. „Zakoupili jsme dva vozy na svoz nepořádku, přijali čtyři předáky, požadavky na úklid evidujeme a vše dokumentujeme, změny v systému úklidu navrhly také osadní výbory. V tuto chvíli město zajišťuje kromě jiného pravidelný denní úklid cca 284 stání na separovaný odpad, na jaře je uklízeli pouze zaměstnanci SKS, a to jen jednou týdně,“ popisuje tajemník.

Od začátku července tak magistrát tímto způsobem vyřešil 133 nových podnětů nad rámec pravidelného úklidu, stanoviště separovaného odpadu se denně kontrolují a nepořádek se okamžitě uklízí. Objem uklizeného odpadu tak narostl. Zatímco od května do srpna pracovníci VPP a dobrovolníci sebrali celkem 36,9 tun odpadu, od září do listopadu to bylo již 61,6 tun odpadu a 1,2 tuny bioodpadu. „Uklízecí čety odpad ještě dotřiďují a zajišťují jeho likvidaci, pokud je to možné, spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím se spoří náklady za mimořádný odvoz odpadu. Kromě úklidu pak čety systematicky čistí chodníky od trávy,“ připomíná Řeháček.