Jablonecko: 20 rodin s dětmi, které zasáhla vážná nemoc, potřebují finanční pomoc

Počet eviduje nadace Dobrý anděl, prostřednictvím které lidé pomáhají rodinám nemocných. Jedná se o rodiny, ve kterých onemocněl rodič nebo dítě rakovinou či dítě jiným závažným onemocněním. Pravidelné finanční příspěvky rodinám umožňují hradit, jak výdaje spojené s léčbou, tak běžný chod domácnosti. S vážnou nemocí často přichází také přerušení zaměstnání jednoho z rodičů. Každý měsíc nadaci žádá o pomoc 75 nových rodin z celé České republiky.  

Anička (9) z Jablonce nad Nisou trpí vzácným onemocněním

Také Aničce pomáhají Dobří andělé již několik let. Od narození trpí kombinovaným postižením, jak mentálním, tak fyzickým. Lékaři ji diagnostikovali Moebieovým syndrom, což je vzácné neurologické postižení hlavových nervů, které se projevuje zejména ochrnutím obličejových nervů a narušením sacích reflexů. Před několika lety podstoupila operaci vrozeného rozštěpu měkkého patra, který příjem potravy ještě více komplikoval. Anička nemůže mluvit, ani se smát, není schopná samostatné chůze a je upoutána na invalidní vozíček. 

„Narození postiženého dítěte, zejména pokud to rodiče po celé těhotenství netuší, je velmi bolestivé pro celou rodinu. Na této nesnadné cestě, po níž již 9 let s Aničkou jdeme, jsme zažili mnohé. Na druhé straně si však dokážeme vážit života samého - v přijetí a lásce. Snažíme se dopřát Aničce pravidelné rehabilitace, hipoterapie, plavání a lázeňské pobyty, které jsou pro ni prospěšné. Z vlastních finančních prostředků je těžké na vše našetřit. Nadace Dobrý anděl nám s tím velmi pomáhá,“ říká paní Gabriela, která s manželem Tomášem vychovává kromě Aničky další dvě děti. Nemoc s sebou mimo jiné přináší také nutné bezbariérové úpravy domácnosti.

Pan Tomáš pracoval dříve jako hasič při výjezdech, před nedávnem zažádal v práci o přeložení na operační středisko. Hlavním důvodem byla flexibilnější pracovní doba. S přibývajícím věkem je péče o Aničku fyzicky náročnější a paní Gabriela potřebuje manželovu pomoc. Když to čas a péče o Aničku dovolí, dochází paní Gabriela na brigádu. 

Staňte se Dobrým andělem i vy

Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Je jen na vás jako výši příspěvku zvolíte. Nadace Dobrý anděl odevzdává příspěvky rodinám s dětmi do posledního haléře. Její provoz je financován ze soukromých zdrojů jejích zakladatelů a dalších filantropů.