Jak prodat nemovitost s právně neošetřenou přístupovou cestou….( 1. část)

Aneb další peklo při prodeji. Pozornost přístupovým cestám věnuji hlavně při prodeji chaty. Ted‘ jsem ale řešila problematiku novostavby rodinného domu z roku 2012, která neměla právně vyřešenou přístupovou cestu.

Situace byla daleko zapeklitější. Rodinný dům byl postaven v rámci developerského projektu, který zahrnoval výstavbu zhruba 24 rodinných domků. Ke každému domku vedou asfaltové přístupové cesty, nicméně z katastru nemovitostí jsem zjistila, že přístupové cesty ke každému domku nebyly převedeny do majetku obce, ale jsou ve vlastnictví soukromé osoby. A navíc tam není ani zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy. Jak se to mohlo stát?

Developerská firma se v určité fázi stavby rodinných domů dostala do insolvence a část majetku včetně pozemků se dostali do dražby. Nikdo už neví, jak se to stalo, ale dražebník omylem v dražbě vydražil i asfaltové přístupové cesty k jednotlivým rodinným domům. 
Říkáte si, tak reálně se krásně k domu dostanu po asfaltové cestě, tak to nebudu řešit. Ale! Jsou tu 2 zásadní nebezpečí. 1. majitel přístupové cesty na svém pozemku může postavit závoru se zámkem a zamezit tak přístup. 2. obec přístupovou cestu nemusí převzít do svého vlastnictví (např. pokud nejsou zkolaudované). To  pak může být ohrožena např. dodávka vody, více v článku.

JAK PRODAT NEMOVITOST S PROBLEMATICKOU PŘÍSTUPOVOU CESTOU?

Zjistit co nejvíce informací
Znovu se stávám s detektivem. V prvé řadě je třeba si zjistit od majitelů nemovitosti, zda je zájem problematiku přístupových cest vyřešit a v jaké fázi řešení toto je.  Řešení může trvat roky. 

Informovat Kupující
Kupující má právo na všechny informace týkající se domu včetně přístupových cest. K tomu jim předložím veškerou dokumentaci, kterou o tomto případu mám a aktuální informaci o tom, v jaké fázi řešení tato situace je. Je pak na něm, aby zhodnotil jak velká míra rizika koupi domu na základě veškerých dostupných informací je pro něj snesitelná. Pomáhá mu v tom soubor dostupných informací, zjištění, zda se tato situace řeší, ale i popovídání si se sousedy, popř. s těmi, kdo již dům v této oblasti koupili.

Zakomponovat aktuální stav přístupových cest do smluv
Při prodeji většinou zastupuji prodávající. Hájím jeho zájmy a předcházím problémům. Kupující totiž má právo na zpětvzetí koupě, nebo náhradu škody zato, že o této situaci nevěděl, nebo nebyl dostatečně informován. Přístupová cesta je natolik citlivá informace, že musí být součástí smlouvy. Ideálně velmi konkrétně ve smlouvách podrobně rozepsat, že strana kupující podpisem smlouvy stvrzuje, že byla plně informována o přístupových cestách k nemovitosti a že proti nim nevznáší žádné námitky.

A JAK SE TENTO PŘÍPAD VYŘEŠIL?

Čtěte v tomto článku.

Mějte krásný den. A vězte, že pokud byste něco potřebovali, nebo zvažujete prodej nemovitosti, napište, nebo zavolejte.

První krůček je na Vás, s tím ostatním Vám pomůžu. Věra (773 133 399, vera@veravrankova.cz)