Konference Equal Pay Day - ŽENY POMÁHAJÍ ŽENÁM

Přesně za dva měsíce začne 11. ročník konference Equal Pay Day, které se pravidelně účastní více než 1000 aktivních žen.

Pořádající organizace Business & Professional Women CR (dále jen BPWCR) slaví v těchto dnech 10. výročí založení, a rozhodla se významně podpořit ženy, které chtějí měnit společnost, aby se konference mohly zúčastnit a nabídnout jim 10 výhodných dnů.  

Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR k tomu říká: “Chceme dát příležitost všem ženám, aby mohly přijít na konferenci, kde se na aktuální otázky postavení žen v práci díváme především ženskou optikou, kde ženy podporují ostatní ženy, a kde se ale nevyhýbáme ani názorům a pohledům mužů.” 

Následujících 10 dní, tedy až do 5. února 2020, nabízí BPWCR vstupenky za zvýhodněnou cenu 3200 Kč (standardní cena je 5700 Kč) za plný program. Ženy si  mohou v těchto deseti dnech také pořídit zvýhodněnou vstupenku pouze na páteční konferenční program (2700 Kč oproti standardní ceně 5300 Kč).

O vstupenky mohou žádat i ženy, které jsou v tíživé finanční situaci. BPWCR žádosti o vstupné na Mentoringový den hradí ze svého Stipendijního fondu. Žádosti je možno vyplnit na www.bpwcr.cz/stipendijni-fond/ .

Jaké je letos hlavní téma konference? Klíčovým motivem je role žen v udržitelném byznysu. 

Lenka Šťastná vysvětluje, že ženy čelí v byznysu jiným výzvám než muži. Důležité je, podle ní, najít společnou řeč, naučit se ve vztahu k mužům lépe komunikovat a vnímat také jejich názor na otázky související s odpovědným podnikáním a postavení žen v něm. Firmy, které odpovědně přistupují k různým potřebám svých zaměstnanců prokazatelně dosahují lepších ekonomických výsledků. Pohled na ženy v byznysu je přesto stále zatížen řadou předsudků a stereotypů. O nich se bude na Equal Pay Day také diskutovat.  

Na konferenci se bude mluvit i tom, jak je to s rozdíly v odměňování mužů a žen. O tom, proč Česko stále v tomto ohledu patří mezi nejhorší evropské země, a zda je naše společnost debatě na téma rovnosti skutečně otevřená, nebo jestli některá témata raději bagatelizujeme. 

V této souvislosti se objevuje pojem „Respect Gap at Work“. Také o něm bude na konferenci řeč. Česká republika, na rozdíl od řady dalších zemí EU, neměří nerovnost mezi ženami a muži v jejich podílu na neplacené práci (péče o rodinu). Má například právě tato práce v české společnosti odpovídající respekt? 

Konference opět přivítá řadu významných hostů z Česka i ze zahraničí, a to včetně sobotního programu, který je už tradičně celý věnován mentoringu. 

Konference se letos koná 27. a 28. března 2020 v Clarion Congress Hotel Prague. Mezi partnery akce patří přední společnosti, kterým udržitelný rozvoj a role ženy v něm není lhostejná. 

Konferenci partnersky podporují: Mars, Uniqa, Mary Kay, Mondelez, ASAHI, Wunderman Thompson, Clarion Congres Hotel Prague, Smart Emailing, Yventech.

www.equalpayday.cz
 
O BPWCR: Business & Professional Women CR  je veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve 110 zemích světa a navazuje také na odkaz jedné z prvních českých členek - senátorky  Františky Plamínkové. Spolek podporuje rozvoj přátelství, vzájemnou podporu a spolupráci mezi ženami celého světa. Tuto organizaci založila v roce 2010  Lenka Šťastná  s vizí, že když se ženy spojí, dokážou neuvěřitelné věci.