Kritický stav mostů ve Středočeském kraji

V důsledku dlouhodobého podfinancování údržby silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji a rychlého nárůstu nákladní dopravy po těchto komunikacích, dochází k jejich značné devastaci. To se týká zejména kritického stavu mostů.

Ve vlastnictví Středočeského kraje je 1836 mostních objektů s plochou 311 997 m2 a délkou přemostění 25 985m. Krajská správa a údržba silnic by na řádnou údržbu mostů dle výpočtu potřebovala 164 mil. Ročně. Tato částka by pokryla práce, které by udržely mosty a jejich vybavení v řádném technickém stavu tak, aby bylo možné je užívat.
 
„Stavební stav 1307 mostů je vlivem jejich stáří, přetěžování dopravou, spolu s nedostatečnou  údržbou většího rozsahu současnosti hodnocen stavebním stavem 4 až 7, kdy stav 4 je uspokojivý a 7 havarijní,“ uvedl Zdeněk Dvořák,  ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.  Nárůst o 64 mostů v tomto stavu oproti roku 2012 způsobila zejména povodeň v červnu 2013. Tento zhoršený stav je důvodem snižování únosnosti těchto mostních objektů a tím souvisejících dopravních omezení, které vyúsťují v komplikace v zajištění dopravní obslužnosti daného území jako je např. omezení pro nákladní dopravu, omezení autobusové dopravy a v neposlední řadě může dojít i k uzavření takového objektu. 
 
V současné době není Středočeský kraj ze svých finančních prostředků schopen  zajistit všechny nutné opravy mostů a komunikacích. Existuje zpracovaná analýza celkových předpokládaných nákladů na rekonstrukce mostů ve stavu 4 až 7 ve Středočeském kraji, z které vyplývají finanční požadavky na mosty ve stavu 4 v celkové výši 2,8 mld., na mosty ve stavu 5 - 1,8 mld., na mosty ve stavu 6 - 579 mil.  a ve stavu 7 - 69 mil. Kč. Pro rekonstrukci těchto mostů by bylo třeba finančního objemu v celkové výši 5,299 mld. Kč. Což představuje téměř 8 současných ročních rozpočtů KSÚS.
 
„Nejsou nám lhostejné požadavky veřejnosti ani tlak Policie České republiky, představitelů obcí a měst či dopravních správních úřadů. V současné době proto hledáme řešení, jak pro opravy a rekonstrukce mostů investovat v dohledné době minimálně desítky milionů korun,“ uzavřel Miloš Petera, hetman Středočeského kraje.
 
Příklady mostů v kritickém stavu ve Středočeském kraji
 
Příbram:   00412-1 Most přes Oboříšťský potok v Obořišti
Benešov: 150-012 Most přes Želivku za osadou Brzotice
Beroun: 605-017 Most přes inundaci Kačáku v obci Loděnice
Rakovník: 229-007 Most přes odpad rybníka za obcí Čistá
Kladno: 240-022 Most přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech
Praha východ: 00323-1a Most přes dálnici D1 u Jažlovic
Kolín: 3291-2 most přes Výrovku a inundaci před obcí Vrbčany
Kutná Hora: 339-002 most přes bývalý náhon v obci Lochy – Klejnary
Nymburk: 330-001 most přes D11 mezi Poříčany a Sadskou
Mladá Boleslav:  27217-2 Most přes strouhu za obcí Zdětín
Mělník: 101-054 Most přes potok v obci Mikovice – Kralupy n Vltavou (provizorně opraveno)