Lidé s právem vstupu na letištní plochu budou lépe prověřováni

Lidé, kteří mohou bez dohledu vstupovat na letištní plochu a do dalších vyhrazených prostor, budou zřejmě přísněji prověřováni. Počítá s tím novela zákona o civilním letectví, kterou dnes Senátu doporučil schválit jeho výbor pro dopravu. Normu před projednáním v horní komoře posoudí ještě její výbor pro bezpečnost. 

Zavedení přísnějších pravidel souvisí s rostoucími nároky Evropské unie na bezpečnost na letištích. Lidé s právem pohybu na letišti bez dohledu musí mít bezpečnostní osvědčení o spolehlivosti a v současné době pro jeho získání stačí výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení, že žadatel není stíhán policií a orgány činnými v trestním řízení. 
    
Ministerstvo dopravy to pokládá za nedostatečné. Navrhlo, aby si Úřad pro civilní letectví u každého vydávaného osvědčení vyžádal výpis z policejních databází. Nebude ale muset prověřovat například policisty, hasiče nebo pracovníky tajných služeb. 
    
Změnu ministerstvo zdůvodnilo tím, že rozsah ověřování spolehlivosti podle dosavadních předpisů spočívá pouze v ověření bezúhonnosti, což celou proceduru činí víceméně formální. Nově zákon hovoří o tom, že důvěryhodným bude takový člověk, u kterého není možné spatřovat specifické riziko. Tím se rozumí důvodné podezření, že dosavadní chování dané osoby, její pracovní nebo společenské styky významně nasvědčují tomu, že by mohla vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu. 
    
Sněmovna do vládní předlohy vložila ustanovení, které umožní odepřít letové navigační služby leteckým společnostem, pokud by za ně dlouhodobě neplatily. Ustanovení je namířeno proti těm leteckým firmám, které za tyto služby dluží víc než 100.000 korun déle než tři měsíce. Nebylo by možné odepřít tyto služby v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti letového provozu. Poplatky za letové a navigační služby vybírá Řízení letového provozu.
 
zdroj: ČTK