Mateřská škola BoTa v novém

Městská část Praha 4 splnila slib, který dala rodičům dětí z Nuslí ještě v předchozím volebním období, a nákladem převyšujícím částku 16 milionů korun zrekonstruovala objekt Mateřské školy Boleslavova.

Symbolického přestřižení pásky se na sklonku loňského roku zhostil starosta městské části Praha 4 Pavel Horálek (ODS) společně s ředitelkou školy Ivanou Bendlovou, zástupcem zhotovitelské firmy, a samozřejmě dětmi z této mateřinky.

Na slavnostním otevření nechyběla zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS), která dětem přivezla nejen sladké dobroty, ale také praktické dárky - každá ze třech tříd dostala pastelky, bloky, fixy a další pomůcky, které děti užijí při svých každodenních aktivitách jak během zábavy, tak při výuce.

Sloučením Mateřské školy Boleslavova a Mateřské školy Táborská vznikla k 1. lednu 2012 nástupnická organizace - Mateřská škola BoTa. Ta má navíc nyní, v době populační exploze, detašované pracoviště ještě v sousední Základní škole Křesomyslova. V současné době tak navštěvuje mateřskou školu v devíti třídách celkem 225 dětí.

www.praha4.cz