Mateřské školy budou mít v červenci a srpnu omezený provoz

Rada městské části Praha 4 svým usnesením č. 6R-123/2011 ze dne 16. 2. 2011 rozhodla po dohodě s ředitelkami mateřských škol o přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 v červenci a srpnu 2011.

* do 15. července 2011 budou v provozu všechny MŠ
* od 18. července do 12. srpna 2011 (4 týdny) bude provoz ve všech MŠ přerušen
* od 15. srpna 2011 budou v provozu všechny MŠ

Organizační zajištění
Informaci o přerušení provozu mateřských škol zveřejní ředitelky mateřských škol na přístupném místě ve škole a požádají rodiče o sdělení, zda budou mít zájem o prázdninový provoz mateřských škol. Rodiče předají své vyjádření mateřské škole do 13. 5. 2011. Bude-li malý zájem rodičů o prázdninový provoz, ředitelka mateřské školy nabídne rodičům možnost docházky dítěte do nejbližších sousedních mateřských škol.

www.praha4.cz