Megalomanský projekt definitivně zaražen

Zastupitelstvo městské části Praha 4 stanovilo přísné podmínky, za kterých je městská část Praha 4 ochotna akceptovat výstavbu na pozemku na Kavčích horách.

Původní záměr investora postavit zde výškově i objemově předimenzovaný pětipodlažní bytový dům Zastupitelstvo i Rada MČ Praha 4 kategoricky odmítly. Po schůzce starosty MČ Praha 4 Pavla Horálka (ODS) s občany žijících na Kavčích horách a v blízkém okolí byla zastupitelstvem stanovena pevná kritéria pro případnou výstavbu. „Výška objektu může činit pouze dvě nadzemní podlaží a výška stavby nad terénem nesmí v žádném případě přesáhnout 10 metrů,“ říká starosta Pavel Horálek. „Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 4 jsme ale zpřísnili i další podmínky eventuální výstavby – zastavěnost pozemku může činit maximálně 30 % z jeho celkové výměry, musí zůstat zachován přístup k sousedním pozemkům, výstavba musí respektovat fakt, že je realizována v poddolovaném území, stanovili jsme sadové úpravy, vysazování dřevin, dodržení odstupů novostavby od stávajících staveb a řadu dalších podmínek,“ představuje některá další kritéria případné stavby starosta Pavel Horálek.
Městská část Praha 4 mohla stanovit podmínky případné budoucí výstavby jen díky pojistce, kterou starosta Pavel Horálek nechal, kvůli obavám z předimenzovaného projektu, do smlouvy vložit. Nyní jí tedy vedení radnice využilo. Rada MČ Praha 4 nadále bude věnovat případné výstavbě na Kavčích horách pozornost, a to i z toho důvodu, že se jedná o výstavbu na poddolovaném území.

www.praha4.cz