Město zajišťuje lékařskou pohotovost na příští rok

Zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním městem Prahou v roce 2013 schválila městská rada. Systém lékařské pohotovosti je městem od roku 2008 řešen smluvně s pěti nemocnicemi a zajišťuje ji také Městská poliklinika Praha.  

„Systém se osvědčil, a protože chceme zkvalitnit a zefektivnit pokrytí severozápadní části města, rozšíří se počet spolupracujících nemocnic. K Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerově nemocnici a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze přibude stanoviště pohotovosti v oboru všeobecné praktické lékařství v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. V rozpočtu je na tento účel počítáno s celkovou částkou 20 milionů korun, výši dotací jednotlivým nemocnicím na provoz pohotovostní služby budeme schvalovat na jednání zastupitelstva,“ uvedl náměstek primátora Ivan Kabický.

Smlouvy s dosavadními poskytovateli služeb lékařské pohotovosti končí k 31.12.2012, pro příští rok budou s nimi uzavřeny dodatky k těmto smlouvám na dobu určitou (do 30. 6. 2013) s automatickou prolongací do konce roku 2013, pokud nebude vysoutěžen jiný poskytovatel.
 
„Důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto řešení, je připravovaná nová koncepce poskytování lékařské pohotovostní služby na území hlavního města. Podle ní by poskytovatelé této služby měli vzejít z veřejné zakázky. Cílem nové koncepce je snaha o nalezení optimální varianty k zajištění kvalitnějších a dostupnějších služeb při účelnějším využití finančních zdrojů. Nutno dodat, že stávající systém je čím dál více využíván občany ze Středočeského kraje, což zaznamenávají především nemocnice, které se nacházejí na okraji Prahy – Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice,“ vysvětlil náměstek Kabický.