Městská knihovna zpřístupní oddělení vzácných tisků pro badatele

Městská knihovna v Praze zpřístupní v říjnu u příležitosti 10. výročí povodní, které poničily dvě procenta fondu, oddělení vzácných tisků. Historické fondy bude k možné prohlížet v badatelském režimu, to znamená na objednání prezenčně, řekla ČTK mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.

Velkou vodou byla přesně před deseti lety zasažena budova Ústřední knihovny na Starém Městě, pobočka v Holešovicích, kde tou dobou byl umístěn i depozitář oddělení vzácných tisků, a pobočka v Karlíně, připomenula.

Holešovický objekt byl zatopen vodou z kanalizace asi do výšky 1,5 metru. Voda tam zalila zhruba 40.000 svazků, včetně 20.000 svazků vzácných a novodobých tisků z fondu oddělení vzácných tisků. "Většinu tisků se podařilo včas vystěhovat do vyššího podlaží budovy, kam voda neměla dosáhnout, protože objekt byl mimo záplavové území. Když jsme pochopili, že to kvůli spodní vodě může být i jinak, bylo pozdě a celá oblast už byla uzavřena," vzpomínala na srpnové dny před deseti lety vedoucí odboru knihovních fondů Zuzana Kopencová.
 
Mezi knihami, které se ocitly v blátě, byl i nejcennější a nejstarší tisk ve fondu Městské knihovny v Praze - Pražská bible z roku 1488, sto tisků z 16. až 17. století, 3000 tisků z 18. století, 12.000 svazků z 19. až 20. století. Okamžitě po opadnutí vody začaly práce na jejich záchraně. Knihovníci spolu s desítkami dobrovolníků knihy omývali a balili, aby je mohli v Mochovských mrazírnách uložit do mrazicích boxů.
 
První restaurovanou knihou byla Pražská bible. Celkem se z fondů vzácných tisků podařilo zachránit na 15.000 svazků. Poslední vysušený předal tehdejší ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek Městské knihovně 31. ledna roku 2007. Obnova fondu tak trvala pět let.
 
Z knihovny v Karlíně se nepodařilo zachránit téměř nic, v současnosti tam služby knihovna poskytuje jen z pojízdné knihovny.
 
Pro zrestaurované knihy z oddělení vzácných tisků byly nalezeny nové prostory mimo záplavovou oblast, badatelé za nimi budou chodit do objektů poblíž zastávky tramvaje Brusnice u Pražského hradu. Na jaře 2003 byl obnoven provoz v sálech Ústřední knihovny. Pobočka v Holešovicích byla rekonstruována a znovu otevřena čtenářům v roce 2004.
 
Celkem bylo povodní zničeno asi 46.000 svazků Městské knihovny, tedy dvě procenta jejího knihovního fondu.
 
zdroj: ČTK