Mobilní kancelář plynáren v Hodkovičkách

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s. a městskou částí Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu tzv. mobilní obchodní kancelář.

Jejím prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti před Základní školou Jitřní č. 185 v Hodkovičkách v těchto termínech: 13. ledna, 10. února, 9. března, 6. dubna, 4. května a 1. června 2012, vždy od 8 do 12 hodin.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury...

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy, bližší informace získáte na telefonech: 267 175 174 a 267 175 202 nebo na www.ppas.cz

www.praha4.cz