Na Hradčany odpoledne přijde tříkrálový průvod

Tříkrálový průvod vyjde dnes v 15:30 z Hradčanského náměstí. Jeho účastníci dojdou k živému Betlému na Loretánské náměstí, kde se pokloní malému Ježíškovi. Pak všem přítomným, celému městu a národu předají králové své poselství do roku 2015. Průvod symbolicky zahájí Tříkrálovou sbírku, která začíná o den později, na svátek Tří králů. 

Tři králové přijedou dnes do průvodu na velbloudech, jak bývají tradičně zpodobňováni mudrci ve výjevech Ježíšova narození. Za hudebního doprovodu průvod dojde na nedaleké Loretánské náměstí, kde králové předají Ježíškovi své dary. Na závěr se všichni, především děti, mohou se Třemi králi i s malým Ježíškem pozdravit a věnovat mu svůj dárek, který následujícího dne, 6. ledna, Tři králové předají nemocným dětem. 
    
Dárky mohou být například knížky pro děti a mládež, omalovánky, skicáky a různé školní nebo sportovní potřeby. Tříkrálový průvod pořádá česká pobočka mezinárodní mládežnické organizace Mládež Idente (Juventud Idente). 
    
Tříkrálovou sbírku pořádá od roku 2001 Charita ČR, od té doby se jejím prostřednictvím podařilo vybrat přes 840 milionů korun. Nejvíce se zatím vybralo v loňském roce, a to přes 82,75 milionu korun. Podle pořadatelů je Tříkrálová sbírka největší dobrovolnickou akcí v Česku, podílejí se na ní desetitisíce lidí. Loni se zapojilo přes 50.000 dobrovolníků. 
 
zdroj: ČTK