Nadace Naše dítě a společnost ROSSMANN darovaly 3.000.000 korun rehabilitačním stacionářům

V 9. ročníku dobročinné kampaně společnosti ROSSMANN a Nadace Naše dítě Dejme úsměv dětem, která proběhla na podzim roku 2018, bylo vybráno více než 5 milionů korun na pomoc handicapovaným dětem. Částka 3.000.000 korun byla rozdělena mezi 10 rehabilitačních stacionářů po celé České republice. 

„V ročníku 2018 jsme se zaměřili na pomoc rehabilitačním stacionářům na území České republiky, celkem v sedmi krajích. Chodí nám množství žádostí od rodin o rehabilitace pro jejich děti s různým stupněm postižení, a tak jsme se rozhodli přispět také zařízením, kam naši žadatelé na cvičení dojíždějí. Věříme, že jsme tak pomohli zkvalitnit nejen služby v daném zařízení, ale také že jsme naším příspěvkem podpořili samotný personál, který o dětské pacienty pečuje. Jejich práce si nesmírně vážíme,“ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě. 

Každý ze stacionářů obdržel z kampaně částku 300.000 korun, a to na různé účely. V Boskovicích například využijí částku na vybudování a vybavení multisenzorické relaxační místnosti Snoezelen, která slouží k terapii podporující vnímání, rozvoj představivosti a komunikace (nejen) u dětských klientů. V Hodoníně částku použijí na nákup Motomedu, venkovních posilovacích strojů a nového rehabilitačního stol, v Hlučíně pro změnu na pomůcky k neurorehabilitaci, v Centru Hájek v plzeňském kraji na dofinancování nákladné interaktivní pomůcky Nirvana atd. 

„Náš dík patří samozřejmě společnosti ROSSMANN a jejím zákazníkům. Naše společná charitativní kampaň se uskutečnila v roce 2018 již podeváté a za tuto dobu bylo vybráno na pomoc handicapovaným dětem více než 50 milionů korun. A moc už se těšíme na letošní ročník, chystáme totiž velké překvapení,“ doplňuje Šafářová. 

Zbytek z celkové částky daru byl rozdělen mezi další organizace, například na výcvik asistenčních psů, nebo na motivační pobyty pro handicapované děti a také na pokrytí dalších individuálních žádostí rodin, které Nadace Naše dítě přijímá. Celkem bylo obdarováno 14 organizací, které podporují a pečují o handicapované děti. 

Více o dlouhodobém projektu Dejme úsměv dětem se dozvíte zde.