Největší světová pivovarská společnost Anheuser-Busch InBev uspořádala jarní charitativní činnost

Největší světová pivovarská společnost Anheuser-Busch  InBev, spravující portfolio více než 200 pivních značek (např. Stella Artois, Hoegaarden, Leffe) uspořádala jarní charitativní činnost pro své zaměstnance. Ve dnech 25.03. - 29.03. 2013 probíhal dobrovolný sběr oblečení na pomoc lidem v nouzi. Charitativní akce probíhala v rámci projektu ´Better World´, zastřešující celoroční agendu charitativních činností a napomáhající společnosti naplnit cíl ´Stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě´. 

Sběr oblečení byl určen stejně jako minulý rok pro Český červený kříž, humanitární občanské sdružení působící  v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Zaměstnanci společnosti Anheuser – Busch InBev zahájili sběr oblečení s velkým odhodláním a nadšením. Během jednoho týdne zvládli vysbírat 58 velkých pytlů oblečení. V pátek 29.3. byla sbírka úspěšně zakončena a odvezena do Červeného kříže, který následně daroval vysbírané oblečení hasičskému sboru působící v městké části Praha 4.

Dne 11.4. se zaměstnanci pod záštitou projektu Better World rovněž zúčastní dobrovolného dárcovství krve, které proběhne ve spolupráci s Červeným křížem a bude uskutečněno v prostorách společnosti AB InBev.
 
 
Všem zaměstnancům, kteří se zapojili do sběru oblečení a dobrovolného dárcovství krve,  patří velký dík za skvělou práci. Zúčastnění svým aktivním přístupem opět prokázali odhodlanost přispět k naplnění cílů této společnosti - ´ Stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě.