Nemocnice Na Bulovce má výpověď a novou smlouvu. Může za to Karel IV.

Město Praha vypovědělo Nemocnici Na Bulovce dosavadní nájemní a správcovskou smlouvu. Zároveň navrhlo a dojednalo novou smlouvu, která dá nemocnici další perspektivu a příležitost k jejímu rozvoji a zlepšení s výhledem na několik desetiletí dopředu.  

Jedna z pražských páteřních nemocnic se špičkovou zdravotní péčí obsluhuje ohromnou spádovou oblast pražské severní terasy. Již dlouhá desetiletí se nemohla rozvíjet. Přes občasné dílčí opravy a ojedinělé investice jako celek chátrala. Hlavní město Praha se rozhodlo učinit rázný krok k nápravě.

Praha a Bulovka řešily marně již čtvrt století paradox, který se podstatou táhne od Karla IV., který nařídil kolem Prahy založit vinice. Jedním z majitelů vinice na severním kopci se stal hrabě Bernard Bulle z Bullenau. Od té doby se místu říká Bulovka. Už pan hrabě zde vybudoval zámeček, který sloužil jako vojenský lazaret. A tak to zůstalo dodnes. Zámeček a později další stavby i pozemky měnily majitele, ale místo stále sloužilo nemocným a potřebným lidem. Nikdo moc neluštil, komu co patří, komu, kdo a za co platí.

Až pražští radní začátkem dvacátého století pochopili důležitost místa pro celou Prahu a rozhodli, že zde vystaví novou velkou moderní nemocnici, která postupně nabyla dnešní podoby. Ale historické prokletí Bulovky, kdy nikdo pořádně neřešil, co je čí, přetrvalo. Nesmyslnost situace se projevila po Sametové revoluci. Stalo se, že nemocniční budovy a pozemky zůstaly městu, ale samotná nemocnice jako instituce, doktoři, sestry, všechno vybavení zůstalo státní příspěvkové organizaci zvané Nemocnice Na Bulovce.

„Aby nedošlo ke kolapsu pražského zdravotnictví, řešila Praha zpočátku tento absurdní stav tím, že rozlehlé pozemky a budovy pronajala za symbolické nájemné. Stále jsme doufali, že se nějak se státem dohodneme, jak věc řešit. Dokonce jsme uvažovali převzít nemocnici jako celek, což by pro Prahu znamenalo neúnosné miliardové investice a provozní náklady.“, říká pražský radní pro zdravotnictví ing. Radek Lacko.

Praha i stát a jeho nemocnice se dostaly do začarovaného kruhu. Právně i věcně byla situace neudržitelná. Praha ze zákona jako řádný hospodář nemůže svévolně pronajímat komukoliv cokoliv za symbolické nájemné. Může se opřít jen o cenu určenou znalcem – ta je vypočtena na 36 milionů korun za rok. Praha nemůže ani investovat do chátrajících budov, protože v nich působí někdo jiný.

Podobně na tom byla nemocnice. Sice platila symbolické nájemné, ale nemohla investovat do rozvoje, protože jí v  areálu nic nepatří – kromě toho, co se dá z budov a pozemků odvézt. S nájemní smlouvou na dobu neurčitou a výpovědní dobou tři měsíce nemohla nijak plánovat, ani uvažovat o rozvoji. Se zvýšeným nájemným nemocnice logicky nesouhlasila, neboť jako každá nemocnice nemá peněz nazbyt a šetří každou korunu.

Skoro čtvrt století bylo město i nemocnice ve slepé uličce. Praha mohla pronajmout nemovitosti jen za odhadní cenu. Nemocnice s tím nemohla souhlasit, i když si byla vědoma, že jde o odpovídající výši nájemného.

„Neměli jsme jiné řešení než výpověď, ale s Bulovkou jsme jednali až do poslední chvíle. Nakonec se podařilo dojednat maximální kompromis. Snažili jsme se co nejvíc zohlednit, že Bulovka pracuje vlastně pro Prahu, provozuje onkologii, oddělení infekčních nemocí, ortopedii, lékařskou službu první pomoci. Také jsme uznali, že nemocnice investovala zhruba 157 mil. do nemovitostí, které patří nám. A tak jsme snížili nájemné na 28 milionů, až o 23 % z částky určené znalcem. Takové nájemné už nemocnice mohla akceptovat. Kdybychom to neudělali, neměla by nemocnice na léky, zdravotnický materiál ani na platy zaměstnanců.“, popisuje složitost celého vyjednávání radní Lacko.

Naše nabídka je víc než velkorysá – nájemní smlouva na dvacet let s automatickým prodlužováním vždy o dalších deset let. To už může otevřít a zajistit rozvoj každé instituce jako je Bulovka. Základní síť pražského zdravotnictví se nám na poslední chvíli podařilo zachovat. Pražané a celé české zdravotnictví tak nepřijdou o v mnoha oborech excelentní zdravotnické zařízení s obrovskou tradicí a velkým potenciálem do budoucna.“, dodává radní Lacko.