Nová legální plocha pro graffiti

Novou legální plochu pro graffiti na svém území vyčlenila radnice čtvrté městské části, a to ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.

Podjezd v ulici Sulická tak doplnil již dříve zlegalizované plochy na pilířích Barrandovského mostu na levém břehu Vltavy. „Jedná se o první z další řady ploch blíže v centru, které chceme této komunitě nabídnout. Naším cílem je samozřejmě snaha omezit co nejvíce výskyt nelegálního graffiti na majetku radnice i na majetku soukromém,“ zdůraznil starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS).
Nabídkou dalších legálních ploch chce Praha 4 doplnit svoji koncepci boje proti tomuto poškozování majetku. Tato městská část dává svým obyvatelům mj. i granty na odstraňování graffiti a antigraffitové nátěry. V roce 2010 rozdělila 1,5 miliónu korun. Další více než dva milióny korun dává na odstraňování škod. Další plochy pro legální graffiti, případně streetart, zvažuje radnice v ulici Táborská či Novodvorská. „Jedná se o plochy, které jsou většinou stejně zasaženy nelegálním sprejerstvím a legální graffiti by je mohlo paradoxně esteticky zlepšit,“ řekl starosta.

Se zástupci graffiti scény se sešli i zástupci radnice a podepsali s nimi gentlemanskou dohodu o spolupráci. Radnice se v ní zavazuje pomáhat s obstaráváním dalších legálních ploch a zástupci sprejerů pak k tomu, že upustí od nelegálního sprejerství. „Určitě se najdou i takoví, kteří tuto dohodu respektovat nebudou, ale pro nás je malou výhrou i každý jeden sprejer, který upustí od ničení majetku,“ vysvětlil Pavel Horálek záměr radnice.
Praha 4 má zmapovány všechny poškozené objekty na svém území a jejich majitele postupně obesílá s nabídkou zapojení do grantů na odstranění graffiti. Zkušenosti ze zahraničí i dalších českých měst ukazují, že odstraňování má smysl a očištěné zdi domů vydrží čisté.

www.praha4.cz