Nový projekt finančního poradenství

V dnešní nelehké situaci, ekonomické realitě roku 2012, rozšířila městská část Praha 4 standardní nabídku péče o sociálně potřebné občany o poradenství v oblasti financí, konkrétně o zvýšené poskytování poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením.

„Občané v těžké sociální situaci se mohou obracet na speciálně vyškolenou pracovnici sociálního odboru, která posoudí životní situaci klienta s materiálními problémy. Informuje je o platných zákonech, povinnostech či důsledcích jejich chování, především ale nabídne konkrétní pomoc a konkrétní návrhy na řešení problémů. Zastupuje zájmy a práva sociálně vyloučených občanů, jedná například s věřiteli, policií či exekutory“, uvádí Ivana Staňková, zástupkyně starosty městské části Praha 4 pro sociální oblast.

Uvést lze i modelový příklad z každodenní praxe. Na odbor sociální Úřadu městské části Praha 4 se před několika měsíci obrátil klient, pobírající invalidní důchod, který svou neutěšenou finanční situaci řešil zadlužením prostřednictvím úvěru, který nebyl schopen splácet. Situace v tomto konkrétním případě došla tak daleko, že dotyčný zvažoval prodej bytu a stal by se tak ze dne na den osobou bez přístřeší. „Po návštěvě našeho sociálního odboru však události nabraly rychlý spád – s pomocí sociální kurátorky došlo k uzavření splátkového kalendáře s úvěrovou společností, klientovi byly vyřízeny dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) a je mu pravidelně zpracováván měsíční finanční rozpočet, který dodržuje. V současnosti už je tak dotyčný pán zcela bez dluhů a probíhá řízení v jeho žádosti o příspěvek na péči“, dodává zástupkyně starosty Ivana Staňková.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vydalo informační brožuru Jak nespadnout do pasti, která si klade za cíl přispět k prevenci a informovanosti právě v této oblasti. Brožura je k dispozici také v informačních centrech Prahy 4.

www.praha4.cz