Omezené vykácení stromů

Po upozornění místních občanů provedli pracovníci odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že pokácet lze maximálně 6 stromů.

Jeden z přítomných vlastníků pozemku, který se rozhodl ke kácení přistoupit, byl na místě upozorněn na práva, povinnosti i sankce, které z pokácení ostatních deseti stromů plynou.

Jedná se o veřejně přístupný park na pozemcích, které jsou ve vlastnictví několika soukromých osob a z cca jedné třetiny v majetku státu, zastoupeného Pozemkovým fondem ČR. Vedení radnice Prahy 4 ani Úřad městské části Praha 4 s vykácením nesouhlasí a pokácení 16 stromů nepovolí.
O uvedených skutečnostech je informována také Městská policie hl. m. Prahy. V případě, že místní obyvatele zjistí, že v dané lokalitě dochází k nepřiměřeně rozsáhlým aktivitám (např. oplocení pozemku, masivní kácení stromů apod)., mohou bezodkladně volat na linku městské policie - 156. Úřad městské části Praha 4 bude situaci nadále sledovat a tuto lokalitu monitorovat.

www.praha4.cz