Pankrácká pláň nabízí senior park

Praha 4 pokračuje v trendu, nazývaném Aktivní senior, který specifickým přístupem k našim starším spoluobčanům v hlavním městě dlouhodobě prosazuje. Po úspěchu, který provází senior park v Podolí (jeho patronem je čestný občan Prahy 4, profesor Pavel Pafko), přichází s dalším senior parkem. Pankrácká pláň, kam tento park umístila, k tomu vybízí, je to místo setkávání generací.

„Chceme pro seniory, tedy pro naše matky a otce, případně prarodiče, průběžně dělat něco, co by jim umožnilo vystoupit z role přece jen trochu pasivních příjemců péče naší radnice. Letos chceme zřídit dva senior parky,“ zdůvodňuje starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). Městská část místo pro další senior park nechce direktivně určit. V informačních centrech mají občané k dispozici lístky, na nichž mohou uvést svůj tip pro vhodnou lokalitu. Tuto anketu potom radnice vyhodnotí.
Ať už tomuto zařízení říkáme hřiště pro seniory, venkovní posilovna, fitpark nebo senior park, jde o další novou zónu trávení volného času. Díky ní se mohou senioři nejen udržet ve formě takříkajíc fyzicky, ale mohou se na svém novém sportovišti setkávat jak s lidmi blízkými, tak i s novými přáteli, získanými právě zde.
Starosta Horálek dodává: „Zkušenosti ze světa a naše představy o smyslu hřiště pro seniory se potkávají – jistě nejde primárně o svaly. Naši blízcí mají možnost si upevnit zdraví, sebevědomí, dobrou náladu a najít spřízněné duše, které může spojovat mimo jiné i zájem o zdravý životní styl.“
Součástí strategie Aktivní senior, které se Praha 4 soustavně věnuje, jsou i další aktivity pro seniory, například plavenky počítačové kurzy, soutěže, cvičení tai-či či cvičení pod širým nebem právě v senior parcích.

www.praha4.cz