Petice pro řešení dopravní situace na Spořilovské

Podle litery hesla vedení Prahy 4 „Společně s Vámi“ se radnice Prahy 4 prostřednictvím petice společně s občany obrací na Vládu České republiky a na příslušná ministerstva a hl. m. Prahu, aby spořilovské „provizorium“ (které má zjevně trvat řadu let) začaly co nejrychleji řešit.

Obyvatelé Spořilova zorganizovali blokádu Spořilovské ulice, která proběhla 20. září 2011 mezi 16.00 a 17.00. Petice se začala podepisovat během této blokády. Podepsat ji můžete i vy, a to na informačních centrech nebo v recepci nové budovy úřadu v ulici Antala Staška až do 9. října 2011.

Vedení radnice Prahy 4 chápe blokádu „spořilováků“ jako obranný akt. Dosavadní jednání podle nich nevedla ze strany pražského magistrátu a zejména Vlády ČR k závěrům a krokům, jež by do budoucna dávaly obyvatelům Prahy 4 naději, že se situace v dohledné době zlepší. Uběhl již téměř rok od začátku intenzivního úsilí obyvatel Prahy 4 i Úřadu městské části Praha 4 o zásadní změnu dopravní situace kolem Spořilovské ulice na Praze 4.

V říjnu 2010, nedlouho poté, co pražský magistrát zakázal nákladním autům nad 12 tun vjezd na Jižní spojku, nechala radnice Prahy 4 provést měření imisí a hluku na Spořilovské ulici. Nejprve se zjistilo, že zejména imisní limity jsou permanentně výrazně překračovány, při pozdějších měřeních (květen 2011) bylo navíc zjištěno překročení hlukových limitů o 32 %. Ze strany Úřadu městské části Praha 4 následovaly další kroky, intenzivní korespondence, jednání a následný tlak na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, na odbor ochrany životního prostředí MHMP, schůzky s občany, s experty, s reprezentanty úřadů, které za kritickou situaci v okolí Spořilovské ulice odpovídají. Starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek ke „stavu věcí“ na Spořilovské říká: „Situace spořilováků je opravdu neúnosná. Za poslední rok jsme se jim snažili maximálně pomoci. Zkuste si představit provoz tisíců kamionů denně pod vlastními okny. Proto se podepisuje petice, proto dělají spořilováci blokádu.“    

www.praha4.cz