Pětina žen by před svými dětmi tajila svou onkologickou diagnózu

Diagnóza rakoviny představuje pro každého obrovskou psychickou zátěž. Rakovina ale nepostihuje jen nemocného, bohužel se týká i jeho okolí, včetně dětí. A v tomto směru nemocní nejvíce chybují. V touze uchránit své nejbližší často svou diagnózu dlouho tají a nejsou schopni s nimi o své nemoci otevřeně mluvit. Nejčastěji se tak děje právě u dětí. Podle průzkumu pro pacientskou organizaci Mamma HELP by například svou diagnózu rakoviny prsu až 20 % žen před svými dětmi tajilo.  

Vysvětlit diagnózu rakoviny prsu dětem a připravit je na to, jak ovlivní každodenní fungování rodiny, je pro řadu pacientek velmi těžké. Ženy přitom mají nejčastěji strach z toho, jak určit hranici, v jakém věku dítě do problematiky zatáhnout. Jen pětina žen je přitom přesvědčena, že to lze již v předškolním věku, třetina žen by počkala až do mladšího školního věku.

Podle psychologů je velmi důležité s dětmi o nemoci hovořit otevřeně co nejdříve. Zatajování či záměrné mlčení jsou pro děti velmi stresující. Což potvrzuje i onkopsycholožka Marie Zemanová, podle ní lze onemocnění vysvětlit i velmi malým dětem, je ale zapotřebí volit srozumitelnou formu pro konkrétní věk.

„Ze své dlouholeté praxe vím, že už i batolata citlivě vnímají změnu atmosféry v rodině – strach, úzkost, smutek – a reagují na ni. Nejčastěji tím, že začnou zlobit, jsou lítostivá, nebo začnou být více bojácná apod.,“ upozorňuje Zemanová.

Podle ní je tedy důležité nebránit se komunikaci s dětmi. V atmosféře informačního embarga totiž dítě nemůže sdílet svůj strach, ani si hýčkat naději na úspěšné vyléčení. Komunikační blok může následně v dospělosti vyústit v trauma.

„Není třeba se bránit vyjádření emocí, samozřejmě kontrolovaně. Ukáže to dětem, že také ony mohou sdílet svůj prožitek. Mám ve své péči klienty, kteří přišli právě proto, že v dětství zažili vážnou nemoc někoho z rodičů a nikdo s nimi o tom nemluvil. Neměli možnost sdílet, zůstali se svým strachem sami,“ varuje Zemanová.

Důležitá psychologická pomoc

Pacientská organizace Mamma HELP proto pro pacientky v Praze otevřela novou psychologickou poradnu zaměřenou právě na tuto citlivou problematiku. Její vznik inspirovaly přímo členky sdružení, které si bolestnou zkušeností, jak mluvit s dětmi o nemoci, samy prošly.

„Psycholog vytvoří bezpečné prostředí, vystupuje jako moderátor, zprostředkuje komunikaci mezi členy rodiny. Podpoří matku, aby se nebála o nemoci mluvit. To se následně přenese do klidnější atmosféry v rodině,“ vysvětluje ředitelka Mamma HELPu Jana Drexlerová.

Poradna zatím funguje v pilotním provozu, pokud se osvědčí, vznikne i v dalších městech, kde Mamma HELP působí.

http://www.mammahelp.cz