Pětipodlažní bytový dům na Kavčích horách nebude

Rada městské části Praha 4 odmítla návrh investora, který chtěl na pozemku na Kavčích horách postavit pětipodlažní bytový dům. Rada stanovila pevná kritéria, která bude muset případná výstavba na tomto pozemku splnit.

Rada zvážila okolnosti plánované bytové výstavby z hlediska ochrany životního prostředí, taktéž z hlediska funkčního využití objektu, a znovu zvážila objemové řešení stavby. Plánovaná novostavba dle usnesení rady musí splňovat podmínky pro umístění v ochranném pásmu přírodní památky Podolský profil. Rada tudíž projevila nesouhlas se záměrem výstavby pětipodlažního bytového objektu.

Z usnesení rady ze dne 14. září 2011 vyplývá, že výška objektu může činit pouze dvě nadzemní podlaží, plus jedno ustupující nadzemní podlaží. Výška této stavby nad terénem tedy nepřesáhne 10 metrů. Starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS) přiblížil i detaily tohoto usnesení, které vyšlo z jeho návrhu: „Upřesnili jsme i další podmínky eventuální výstavby – sadové úpravy, vysazování dřevin, dodržení odstupů novostavby od stávajících staveb, umístění parkovacích míst v podzemní garáži apod. Zastavěnost pozemku může činit maximálně 30 % z jeho celkové výměry.“

Na návrh koalice již dříve, na svém posledním zasedání, Zastupitelstvo městské části Praha 4 odmítlo projekt investora, stavbu výškově i objemově předimenzované budovy.

www.praha4.cz