Počet „bytů na papíře“ již v Praze přesahuje 22 tisíc. Otázkou zůstává, kdo je všechny postaví...

Podle poslední analýzy přední české developerské společnosti EKOSPOL je aktuálně v Praze plánováno v developerských projektech s 50 a více byty celkem 22 387 nových bytů. Toto číslo zahrnuje všechny byty „na papíře“, které se ještě nezačaly prodávat. Tedy ty s již vydaným stavebním povolením nebo územním rozhodnutím a také projekty, které jsou právě nyní ve fázi získávání potřebných povolení.

Překvapivé je především tempo, jakým neustále roste počet nových plánovaných projektů. Meziročně vzrostl počet plánovaných bytů o 12 %, z 19 973 na 22 387. Oproti stavu před dvěma lety, kdy bylo na konci třetího čtvrtletí v metropoli plánováno necelých 16 tisíc bytů, je nárůst ještě markantnější. Za dva roky vzrostl počet plánovaných bytů o téměř 41 %. 

Kdo a pro koho to vše postaví?
Zásadnější otázkou, než kolik je v Praze plánováno bytů, je spíše kdo a pro koho bude tolik bytů vlastně stavět? Zvlášť za situace, kdy je v Praze stále okolo 2,5 tisíce neprodaných dokončených ležáků z období realitního boomu. „Poptávka po novostavbách v Praze dlouhodobě osciluje mezi 3 - 3,5 tisíci prodanými byty ročně. To znamená, že plány pražských developerů vystačí již nyní nejméně na 7 let dopředu a to ještě pouze za předpokladu, že se všechno prodá. Což samozřejmě nenastane,“ vypočítává Evžen Korec, generální ředitel společnosti EKOSPOL.
 
Podle jeho názoru nebude drtivá většina plánovaných bytů v nejbližších deseti letech vůbec realizována. „Jednak na trhu není po tak velkém množství bytů poptávka, jednak tu není ani dostatečné množství kapitálově silných developerů, kteří by se do výstavby pustili. Navíc značná část projektů „na papíře“ byla od počátku připravována s cílem celý projekt pouze povolit a následně jej prodat jinému developerovi. Ale cenové představy prodávajících a těch, kteří si v dnešní době mohou dovolit nakupovat, jsou stále diametrálně odlišné,“ vysvětluje Evžen Korec, proč většina připravovaných projektů i nadále zůstane „u ledu“.
 
Praha už má pět velkých rozvojových lokalit
Zajímavé je rozdělení připravovaných projektů podle jednotlivých městských obvodů. V Praze dlouho platilo, že drtivá většina plánovaných projektů spadala do jedné ze čtyř velkých rozvojových oblastí, které představují městské obvody Praha 4, 5, 9 a 10. Nově se ale mezi velké rozvojové lokality zařadila také Praha 8, která je s aktuálními více než 2 300 plánovanými byty a relativním podílem 10,6 % v těsném závěsu za Prahou 5.