Počet pohlavních nemocí neustále roste a neznalost lidí je alarmující

Pohlavních nemocí v Česku přibývá, povědomí veřejnosti o pohlavních chorobách není téměř žádná a lidé se chorob přenášených sexem nebojí. Shodli se včera odborníci z Nemocnice Na Bulovce na semináři v Poslanecké sněmovně pořádaném právě na téma nárůstu pohlavním chorob a nedostatečné prevence. Akce se konala pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Soni Markové.  

Přednostka dermatovenero¬logické kliniky Nemocnice Na Bulovce Jana Hercogová uvedla, že za posledních pět let klinika zaznamenala nárůst počtu pacientů s pohlavní chorobou na dvojnásobek, nejčastější jde o genitální bradavice. „Myslíme si, že po dlouhých letech, kdy venerologie byla poměrně v ústraní, je nyní nejvyšší čas se této problematice věnovat podrobněji. A to jednak z důvodu rostoucí incidence prakticky všech pohlavně přenosných chorob nejen v České republice, ale také díky novým výzvám. Mezi ně patří např. lymphogranuloma venereum nebo multirezistentní kmeny kapavky,“ dodala přednostka Hercogová.

„Za rizikové skupiny považujeme promiskuitní osoby, osoby poskytující placené sexuální služby a muže mající sex s muži. Naše klinika má v péči zhruba 1700 HIV pozitivních osob a to tvoří přibližně 60 procent z celé České republiky. Jen v loňském roce přibylo 149 nových případů. Pacientů se syfilis jsme vloni hospitalizovali 85," uvedla primářka infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová a dodala: „U více jak 90ti procent pacientů došlo k nákaze sexuální cestou.“

Podle přednostky Hercogové se z pohlavních chorob dermatovenerologové v ordinacích nejčastěji setkávají s příjicí a kapavkou. „Vůbec nejčastější pohlavně přenášená choroba jsou genitální bradavice," řekla Hercogová. Nebezpečí genitálních bradavic spočívá především v tom, že potíže vyvolávají jen u jednoho až dvou procent nakažených. U ostatních, kteří nákazu nevědomky šíří, se nemoc může projevit až při oslabení, například při stresu. „Genitální bradavice mohou pro pacienta znamenat výrazné omezení sexuálního života a vést až k depresím. Proto je důležité, aby lidé o tomto riziku věděli a dodržovali zásady bezpečného sexu," shrnula přednostka Hercogová.

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská připomněla, že ještě počátkem devadesátých let byla masivní osvěta. „Dnes bychom si jen těžko vzpomněli, kdy jsme v poslední době viděli plakát nebo klip, které by upozorňovaly na nebezpečí HIV a dalších pohlavně přenosných chorob. Domnívám se, že v tom máme dluh a především nová dorůstající generace by si zasloužila výrazně více osvěty," uvedla ředitelka Vrbovská.

„Problémem jsou však i finance, které jsou na prevenci potřebné. Bez finanční podpory budeme jen těžko vytvářet preventivní programy a akce pro veřejnost,“ dodala místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Soňa Marková.

„Naším cílem je nejen postupné zvyšování finančních prostředků. Byly navýšeny jak dotace pro přímo řízené organizace, které pracují na programech souvisejících s problematikou HIV, tak i pro široké spektrum organizací pracujících ve veřejném prostoru, včetně neziskových. Důraz je kladen i na efektivnost a účelnost vynakládání těchto prostředků,“ říká Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR.

Pohlavně přenosná onemocnění se šíří téměř výhradně pohlavním stykem. Patří k chorobám, které vykazují zejména v poslední době nárůst počtu onemocnění. Představují velký zdravotní problém, především mezi mládeží a mladými dospělými vstupujícími do sexuálního života. Průběh těchto onemocnění je často bezpříznakový, což má vliv na jejich další šíření. Proto představují větší riziko přenosu na sexuální partnery. Jako klasické venerické nákazy se označují infekce šířené téměř výhradně pohlavním stykem. Tyto nemoci podléhají povinnému hlášení, evidenci, sledování osob podezřelých z nákazy nebo pacientů po léčbě a epidemiologické pátrání po zdroji či kontaktu infekce.