Pomoc Spořilovu nebo zákaz vjezdu kamionů do Prahy

Už déle než rok vedení městské části Praha 4 intenzivně hledá východisko z neúnosné dopravní situace, které jsou dennodenně vystaveni obyvatelé Spořilova.  

Provoz automobilů a kamionů na Spořilovské ulici pokračuje stále s takovou intenzitou, že i podle hygieny míra hluku překračuje v některých chvílích výjimku, kterou toto bezohledné dopravní opatření potřebuje k provozu. Přestože městská část Praha 4 tuto situaci nezavinila a zároveň ji nemůže sama vyřešit, snaží se dlouhodobě hledat řešení, které by občanům Spořilova mohlo pomoci. 

Od října 2010 se starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS) několikrát sešel s místními obyvateli, inicioval jednání s pražskou Hygienickou stanicí, s Technickou správou komunikací i s vedením pražského magistrátu. „Máme připravených několik variant, které by změnily trasy kamionů a pomohly spořilovským občanům. Vůle něco rozhodnout, postavit se k věci s patřičnou rozhodností a investovat alespoň nějaké peníze však doposud druhé straně scházela,“ charakterizuje okolnosti iniciativního počínání radnice Prahy 4 její starost Pavel Horálek. Praha 4 již také předala předsedovi vlády, ministru financí a hlavně ministru dopravy petici požadující urychlenou dostavbu Pražského okruhu. Tato dostavba totiž jako jediná může definičně pomoci občanům Spořilova. „Hygienik hlavního města Prahy potvrdil prokázané překročení hladiny hluku na Spořilovské v nočních hodinách, ale pořád se nic neděje! Městská část Praha 4 proto navrhuje okamžité zahájení projektových prací na modifikované variantě č. 5, která počítá s napojením kamionové dopravy na ulici 5. května u depa Kačerov. Ta sníží průjezd kamionů o polovinu s termínem zprovoznění do 18 měsíců,“ dodává Pavel Horálek, který kvůli Spořilovu vystoupil i na listopadovém zasedání pražského zastupitelstva, kde znovu tlak vystupňoval: „Pokud stát nebude aktivní při dostavbě okruhu, navrhuji, aby pražský magistrát rozhodl o úplném zákazu tranzitní kamionové přepravy v Praze!“