Praha 4 řeší soužití s bezdomovci

S nastupujícími chladnými měsíci začíná pro bezdomovce nejtěžší období v roce a sílí napětí v soužití „běžných občanů“ s bezdomovci. Vzniklé situace musí řešit i Praha 4.

Lidé bez domova mají v Praze 4 k dispozici mobilní sociální službu, která jim prostřednictvím vozidla distribuuje čisté oblečení, nabízí pomoc sociálního pracovníka a zjišťuje jejich zdravotní stav, případně ošetřuje zranění. Účelem této iniciativy je mj. zjišťování výskytu nakažlivých chorob mezi bezdomovci (hepatitida, tuberkulóza apod.), což znamená ochranu pro ně i ostatní občany, podstatnou roli ale hraje i prostá pomoc člověku.
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 musel po stížnostech občanů řešit potíže s bezdomovci, kteří soustavně narušovali čistotu a pořádek koryta vodního toku Botiče a veřejné zeleně v ulici U Botiče a U Hellady. „Přijali jsme celou řadu podnětů od občanů, kteří vyjadřovali obavy o bezpečnost v této lokalitě a poukazovali na značný nepořádek, který v tomto prostoru bezdomovci shromažďovali,“ říká zástupce starosty MČ Praha 4 Jiří Bodenlos (ČSSD), odpovědný za problematiku dopravy a životního prostředí. Kvůli chladnějšímu počasí zde narůstal počet osob, které rozšiřovali místní komunitu bezdomovců, a situace začala být neúnosná. „Proto jsme se rozhodli za asistence Městské policie tento prostor vyklidit a zrekultivovat,“ dodává zástupce starosty Bodenlos. S příchodem zimy se městská část Praha 4 v součinnosti s OŘ Městské policie Praha 4 častěji zaměřuje na kontroly lokalit, které bezdomovci vyhledávají k přenocování nebo k delšímu pobytu.

www.praha4.cz