Právě diskutovaná novela stavebního zákona může vrátit Českou republiku o několik let zpátky

V minulém týdnu v poslanecké sněmovně hladce prošel již druhým čtením návrh novely stavebního zákona. Pokud v tomto týdnu návrh projde beze změn i třetím čtením, bude již reálně hrozit situace, kdy by se poměry na českém stavebním a realitním trhu mohly vrátit až před rok 2007.

Mimo jiné totiž právě diskutovaná novela stavebního zákona výrazně upravuje institut tzv. autorizovaného inspektora a zkráceného stavebního řízení. Ty jsou v zákoně zakotveny od roku 2007 s jediným cílem – zjednodušit a urychlit stavební řízení a zabránit častému účelovému vydírání investorů tam, kde již pro záměr bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Dosud byla praxe taková, že po vydání pravomocného územního rozhodnutí se investor mohl obrátit na autorizovaného inspektora jmenovaného ministrem pro místní rozvoj, který po nestranném posouzení záměru vydal ve zkráceném stavebním řízení tzv. certifikát autorizovaného inspektora (CAI). Po vydání CAI již mohl investor stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu a bez obav začít stavět.
 
Certifikát nově s odkladným účinkem? 
Revoluční novinkou zmíněné novely je především návrat odkladného účinku námitek a odvolání ze strany účastníků řízení. Napříště by jakékoli námitky či odvolání, třeba i ze strany občanského sdružení založeného pouze za účelem zdržovat stavbu a vydírat investora, měly odkladný účinek a investor by ani s vydaným CAI nemohl stavět. Věc by se vracela k rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
„Klíčové je, že účastníci řízení by se mohli odvolávat i bez prokázání oprávněného zájmu. To znamená, že např. účelově založené občanské sdružení může vznést odvolání, které třeba již jednou bylo vypořádáno v rámci územního řízení, a investor s platným certifikátem už v ten moment nesmí stavět. Jedná se de facto o legalizaci vydírání ze strany účelových občanských sdružení,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti EKOSPOL.  
 
V takovém případě samozřejmě celý institut zkráceného stavebního řízení úplně ztrácí svůj původní smysl. „Pokud novela vstoupí v platnost, výsledkem bude likvidace této instituce a další ztížení již tak krušných podmínek pro stavebníky. A Česká republika se se svou byrokratickou mašinérií v oblasti povolování staveb znovu stane evropskou raritou,“ dodává Korec. 
 
Místo potrestání viníků potrestáme všechny?
Proti novele v současném znění jsou také autorizovaní inspektoři, kterým vadí především účelová nepřátelská mediální kampaň bez jakékoliv možnosti obrany. Zde je MMR řízená kampaň směřující k likvidaci institutu, pro jehož řádné fungování od roku 2006 neučinilo zhola nic. „Bez jakéhokoliv seriózního posouzení skutečného přínosu institutu autorizovaného inspektora např. v oblasti prokázání práva provést stavbu v rámci podávaných žádostí o dotace ve všech možných výzvách a všech OP v požadovaných termínech, je tento institut cíleně likvidován a do celého stavebního řádu tak úmyslně implantován klientelismus a uzákoněno velmi posílené korupční prostředí. Trestáni jsou stavebníci celou novelou a kruciální § 117 slouží předkladateli (MMR) jenom k zakrývání daleko důležitějších změn, které celý proces přípravy a povolování staveb zkomplikuje, prodraží a zbaví stavebníka jakékoliv právní jistoty, a to až rok a půl po vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě,“ přibližuje autorizovaný inspektor Dipl. Ing. Bc. Josef Dvorský.
 
Na místo seriózního posouzení skutečných chyb je uplatňován princip „kolektivní viny“ a demagogické útoky na jejich práci a postavení. „Z dostupných informací lze dovodit, že naprostá většina staveb posouzených autorizovanými inspektory byla zcela bezkonfliktně realizována a je řádně užívána. Jen na základě několika sporných rozhodnutí, kterým se dostalo vydatné mediální pozornosti, jsou všichni autorizovaní inspektoři házeni do jednoho pytle, namísto toho, aby byli hnáni k zodpovědnosti prokazatelně skuteční a konkrétní viníci.“ uzavírá Dvorský.