Pražský primátor byl na návštěvě "čtyřky"

Oficiální návštěva primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody (ODS) na území městské části Praha 4 proběhla ve čtvrtek 9. června 2011. Společně s ním přijeli 1. náměstek primátora Karel Březina (ČSSD) a ředitel Městské policie hl. m. Prahy Vladimír Kotrouš.

Hosty doprovázel starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS). Navštívili mimo jiné hospic v Malovické ulici a v Divadle Na Jezerce se setkali s obyvateli Prahy 4. Během setkání a následné diskuse se primátor zmínil také o svém osobním vztahu k Praze 4: „Vyrostl jsem na Spořilově, kde měl můj otec ordinaci. Na kořeny, spojující mě s tímto místem, nezapomínám dodnes.“
Účastníky diskuse z řad občanů zajímala především otázka dopravy, na Praze 4 spojená především s kritickou výší provozu na Spořilovské ulici a na třídě 5. května. Starosta Prahy 4 Pavel Horálek charakterizoval smysl „primátorské“ návštěvy takto: „Termín "oficiální návštěva" zní možná trochu formálně, šlo však především o to na místě a v kontaktu s občany ukázat pražské reprezentaci, co nás na čtyřce trápí, pálí a štve a co může pražský magistrát zásadně ovlivnit. Debatovalo se o činnosti městské policie, ale především o pro občany neúnosné zátěži některých komunikací. Věřím, že náš soustavný tlak na řešení této situace může mít různé podoby – a dnešní návštěva představuje jednu z nich.“

www.praha4.cz