Přijďte si pro radu do informačního centra

V polovině března se letos již potřetí na vybraných informačních centrech Úřadu MČ Praha 4 pro veřejnost opět uskuteční konzultační hodiny sociálního odboru.

Konzultační hodiny se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. 2011 od 13 do 16 hodin v těchto informačních centrech: Hlavní 1402/141, Novodvorská 151 (kulturní centrum) a Poláčkova 1976/2.

Již třetím rokem tak mohou především zdravotně handicapovaní občané získat ucelené informace ze sociální oblasti přímo od pracovníků oddělení sociálních služeb a zároveň mohou uplatnit své žádosti (např. žádost o příspěvek na péči, žádost o mimořádné výhody, žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla) a předložit nezbytné podklady pro správní řízení a vydání rozhodnutí ve věci (např. platný doklad totožnosti, velký technický průkaz) v blízkosti svého bydliště.

www.praha4.cz