Proběhla vánoční charitativní sbírka Děti dětem

Městská část Praha 4, po dohodě s vedením Dětského centra při Thomayerově nemocnici, možná známějšího pod tradičním označením kojenecký ústav, v Praze 4 - Krči, uspořádala ve dnech 28. listopadu až 20. prosince 2011 na několika místech Prahy 4 adventní charitativní sbírku Děti dětem.

Do akce se zapojily děti z mateřských škol a žáci ze základních škol, které zřizuje městská část Praha 4. Podařilo se jim vyrobit množství rozmanitých dárkových předmětů, které za symbolickou cenu v odpoledních hodinách v obchodním centru prodávali – celkem se podařilo vybrat neskutečných 136 633 korun!

Zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková (ODS), která patří mezi iniciátory této akce, k tomu uvedla: „Ohlas práce dětí byl natolik povznášející, že musíme poděkovat nejen rodičům či nejen školám a dětem v nich, bez nichž bychom zdaleka nedosáhli takto působivé částky. Sluší se poděkovat všem obyvatelům Prahy 4 a nejvíce pak návštěvníkům obchodního centra Arkády Pankrác, kteří si i v předvánočním shonu našli čas zastavit se a uvědomit si, že nejsou adresáty žebrání či vydírání… Právě tam se totiž vybrala nejpodstatnější část celé sbírky. Thomayerově nemocnici i radnici Prahy 4 šlo o to pomoci potřebným. A lidé jim skutečně skrze tuto sbírku opravdu pomohli – a my jejich pomoc s díky a s hrdostí na naše děti předáme dál.“

www.praha4.cz