Rozdíl v platech letos ženy dorovnají 17. března

17. březen je letos Dnem rovnosti platů, tedy dnem, kdy ženy dorovnávají rozdíl v odměňování za stejnou práci, vykonanou ve srovnání s jejich mužskými kolegy. Rozdíl činil v roce 2017 v Česku dokonce 20,7 %. Uvedené číslo znamená, že ženy v naší zemi musejí pracovat o dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly na stejnou mzdu. 

V roce 2016 představoval platový rozdíl v České republice 21,8 %. Meziroční pokles platového rozdílu odráží mimo jiné růst minimální mzdy, kterou pobírá větší počet žen než mužů.  Do této změny se promítá také nárůst platů u nízko placených pozic (pokladní, učitelé a další profese s vysokým počtem žen). Nejvyšší platový rozdíl je stále mezi ženami a muži s vysokoškolským vzděláním, když v průměru dosahuje 27,8 %. 

Dlouhodobě se problematice nerovnosti platů věnuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women ČR (BPWČR). www.bpwcr.cz 

Letos u této příležitosti organizuje již 10. ročník pracovně zážitkové konference Equal Pay Day. Konference a následného mentoringového dne se za uplynulých deset let zúčastnilo více než 8 000 žen. Každý rok roste počet registrovaných účastnic a také účastníků, protože konference je otevřena i mužům. Letošní ročník přivítá na 90 osobností, z nichž některé vystoupí v Česku vůbec poprvé. 

Hlavním tématem letošního ročníku je Firemní kultura v čase změn hodnot.  

“Zájem o konferenci výrazně roste nejen mezi účastnicemi, ale také mezi firmami. Ty, které chtějí mít kvalitní a loajální zaměstnance, si uvědomují, že ženy představují obrovský potenciál. Současně také začínají chápat fakt, že ženám je potřeba nabídnout takové pracovní podmínky, které jim umožní jednak se pracovně realizovat, ale také se věnovat rodině i sobě. To vyžaduje jinou firemní kulturu, než jaká se formovala na přelomu milénia. Ženy potřebují a hledají větší flexibilitu či různé typy úvazků, ale také například férovou komunikaci a odměňování.” Vysvětluje prezidentka BPWČR Lenka Šťastná výběr tématu konference. 

Konference se letos koná v pátek 29. března a mentoringový den v sobotu 30. března v  Clarion Congress Hotel Prague.  

Akce Equal Pay Day je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. 
Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži.

Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu.

Česká akce Equal Pay Day je největší středoevropskou akcí o ženách. Hosty konference jsou i muži, protože jejich zapojení a podpora kolegyním a partnerkám je klíčová. 

Organizující BPWČR zdůrazňuje, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá. Cílem akce je také ukázat, že ženská rivalita představuje spíš myšlenkový stereotyp než realitu. Dokazuje to i fakt, že na 60 mentorek - úspěšných žen - zdarma poskytuje svůj čas a znalosti a ztotožňuje se s myšlenkou ženské sounáležitosti a vzájemné podpory. 

Více informací o akci Equal Pay Day získáte na www.equalpayday.cz