Senátor Jaroslav Malý: protikuřácký zákon podpořím, ale do budoucna chci ještě přitvrdit

Senát PČR se dnes bude zabývat tzv. „Protikuřáckým zákonem“. Zákonná úprava v připravené sněmovní verzi beze změn má od profesora vnitřního lékařství a nestranického senátora za ČSSD Jaroslava Malého plnou podporu. „Část veřejnosti vnímá doposud kouření jako zlozvyk, ale je to nemoc. Denně řeším komplikace, které pacientům způsobuje. Kouření je jednoznačně sebedestruktivní a bezohledné. Léta kuřáci doufají, že právě jejich osoba bude výjimkou ve statistikách, vesele kouří a jejich tělo dělá jakoby nic. Ale ty nakonec zjištěné zdravotní následky jsou už pro mnohé z nich nezvratným ortelem, nemluvě o nekuřácích, kteří jsou inhalaci vystaveni nedobrovolně,“ říká senátor a člen zdravotní komise Senátu PČR prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 

Úplný zákaz kouření v restauracích je pro senátora Jaroslava Malého samozřejmý a vedle zákazu kouření v ZOO by jeho platnost klidně rozšířil i na parky, botanické zahrady a další veřejná prostranství. „Je třeba chránit ty, kteří si tyto jedy dobrovolně nezvolili. Vedle etického hlediska bychom mohli připomenout, že i kuřáci jsou potom léčeni z prostředků veřejného zdravotnictví, do kterého nepřispívají vyšší částkou než ostatní populace, ačkoliv denně dobrovolně přijímají i radioaktivní polonium a dalších asi 60 rakovinotvorných látek. Zapálená cigareta je jako spalovna nebezpečných odpadů. Všechno hoří najednou, vzájemně reaguje a vytváří nebezpečný kouř. Vynaložené prostředky na zmírnění zbytečných a často vážných následků jsou přitom nepřehlédnutelné,“ doplňuje senátor Jaroslav Malý.

Protikuřáckých opatření podle něho stále není dost. Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde je lékařským náměstkem, se proto zapojila do projektu Nekuřácká nemocnice. Zaměstnanci nemocnice tu mají vyhrazených pouze 8 míst v rámci celého areálu, kde smějí kouřit. Na kuřáky se působní pozitivní motivací. Součástí projektu je i odvykací léčba, kterou již více než rok nabízí poradna plicní kliniky. Prozatím funguje jeden den v týdnu po dobu 8 hodin. Za necelý půl rok existence nasbírala již 86 klientů. „Úspěšnost léčby je 43 %, což je na úrovni VFN v Praze,“ říká lékařský náměstek FN HK a senátor Jaroslav Malý. „Na nejlepších pracovištích je přitom průměr zhruba 37 %. Například v americkém Rochestru na Mayo clinic je úspěšnost v odvykací léčbě 38 %,“ upřesňuje. Úspěšnost odvykání bez odborné pomoci se přitom pohybuje jen mezi 3–5 %.