Současná situace na základních školách Prahy 4

V současné době nabízí dvacet základních škol na Praze 4 pro žáky celkem 11 579 míst, obsazených je však pouze 7 585 míst, tzn. dvě třetiny.

Pouze jediná základní škola plně využívá svou kapacitu (ZŠ Jižní, kapacita 600 žáků, obsazeno 591 míst), přijatelné hodnoty vykazují další tři (kapacita – počet žáků: ZŠ Mendíků 388 – 343, ZŠ Horáčkova 680 – 592, ZŠ Ohradní 540 – 464). Ostatní jsou více či méně hluboko pod svou kapacitou, ve třech případech dokonce naplněnost nedosahuje ani poloviny kapacitních míst. Tento stav znamená pro Prahu 4 značnou ekonomickou zátěž. Zjištění nové demografické studie ale zároveň ukazují, že jsme pravděpodobně na nejnižším bodě počtu žáků základních škol.
Demografická studie umožňuje aktualizovat koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 4, jež by při své případné realizaci přinesla více prostředků na provoz škol, na platy pedagogických pracovníků, to znamená i zvýšení kvality pedagogického procesu. Studie se detailně zabývá souvislostmi mezi počtem obyvatel, sumou základních škol, spádovými oblastmi, z nichž žáci docházejí či přijíždějí do základních škol, věkovou strukturou těchto spádových oblastí apod.
Zevrubnost a kvalita takto prezentovaných skutečností dává MČ Praha 4 možnost analyzovat, případně racionalizovat poměry na základních školách. Studie umožňuje nejen poznat současný stav, nastiňuje důkladně i budoucí trendy, podle nichž lze pozitivně ovlivnit úroveň základních škol dnes i v příštích letech.  

www.praha4.cz