Soutěž o nejlepší provozovnu Prahy 4

Již třetím rokem pořádá městská část Praha 4 pod záštitou starosty Pavla Horálka soutěž o nejlepší provozovnu Prahy 4. Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím hlasovacích lístků od pondělí 7. května až do pátku 29. června 2012.

Nominanti musí mít provozovnu, kde poskytují své služby, na území městské části Praha 4, nebo na jejím území musí provozovat výrobní či obchodní činnost. Nominovanými mohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastní živnostenské oprávnění. 

Posuzovanými kritérii jsou spokojenost s prodávanými výrobky a s poskytovanou službou, ochota personálu včetně poradenské činnosti, vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací, vzhled provozovny a bezbariérový přístup do provozovny.
 
Hlasovat v soutěži můžete prostřednictvím e-mailu: provozovnapraha4@praha4.cz - není přípustné v rámci elektornického hlasování vytvářet samostatné hlasovací lístky, které budou zasílány firmami. Všechny nominace musejí obsahovat adresu provozovny, předmět podnikání, celé jméno odesílatele nominace vč. jeho kontaktní adresy a telefonního čísla.
Dalšími možnostmi, jak hlasovat, je buď odeslat vyplněný nominační lístek - v tištěné podobě vyšel v květnovém vydání měsíčníku Tučňák na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor živnostenský, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč nebo jej odevzdat v informačních kancelářích Prahy 4.
 
Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v září 2012. Před vyhlášení obdrží výherci pozvánku. S výsledky soutěže bude veřejnost seznámena v průběhu října 2012 v měsíčníku Tučňák a na těchto internetových stránkách.