Společnost Anheuser - Busch InBev oslavila den Pij s rozumem, pij zodpovědně

Největší světová pivovarská společnost Anheuser - Busch InBev, spravující portfolio více než 200 pivních značek, oslavila 23. 9. 2011 den ´Pij s rozumem, pij zodpovědně´.

Hlavním cílem společnosti je stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě. AB InBev pro realizaci svého snu aktivně využívá tří základních pilířů konceptu nazvaného ´Better World´(Lepší svět), v kterých podporuje:


• zodpovědnou konzumaci svých výrobků
• koncept udržitelnosti životního prostředí
• rozvoj komunity, ve které společnost pracuje

Společnost AB InBev si plně uvědomuje důležitost zodpovědného přístupu k alkoholu.Z tohoto důvodu vytvořila rozsáhlou kampaň nazvanou ´Pij zodpovědně, pij s rozumem´, která by měla být každoročním vyvrcholením tohoto úsilí

Na této kampani se i tento rok podílely všechny pobočky společnosti AB InBev po celém světě. Dobrovolníci z řad zaměstnanců BSC Prague neváhali a vyrazili také podpořit zmíněnou iniciativu. Během celé akce, která proběhla v prostorách business areálu V Parku, se rozdávaly letáky informující o kampani a zároveň se distribuovalo nealkoholické pivo značky Stella Artois. Akce byla podpořena i společností World class, která se společně se společností AB InBev do kampaně také zapojila.

AB InBev připravila pro své zaměstnance kvíz, který měl prověřit jejich znalosti o zodpovědné míře konzumace alkoholických nápojů a zároveň byla připravena odborná přednáška pro zaměstnance na téma Pij s rozumem, pij zodpovědně.

Všichni zúčastnění svým aktivním přístupem prokázali odhodlanost přispět k naplnění snu společnosti – „Stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě“.