Společnost Anheuser – Busch InBev uspořádala charitativní sběr potravin pro Potravinovou banku

  Největší světová pivovarská společnost Anheuser-Busch  InBev, spravující portfolio více než 200 pivních značek, uspořádala vánoční charitativní činnost pro své zaměstnance. Ve dnech 12.12. - 16.12. 2011 probíhal dobrovolný sběr potravin na pomoc lidem v nouzi. Charitativní akce probíhala v rámci projektu ´Better World´, který pomáhá společnosti naplnit cíl ´stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě´.

Sběr potravin byl určen pro Potravinovou banku Praha, nevládní organizaci, jejímž cílem je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad. Banka shromažďuje od dárců potraviny, které následně přerozděluje dalším charitativním organizacím, podporující lidi v nouzi.

Zaměstnanci společnosti Anheuser – Busch InBev zvládli vysbírat 220 kg potravin během jednoho týdne. Všem zaměstnancům, kteří se zapojili do sběru potravin, patří velký dík za skvělou práci. Zúčastnění svým aktivním přístupem opět prokázali odhodlanost přispět k naplnění cílů této společnosti - ´ Stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě.